Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Det könsbaserade våldet i länet kostar över 500 miljoner kronor per år

Gula skor och pilar som symboliserar vägval

Foto: Mostphotos.com

Könsbaserat våld är ett allvarligt problem som påverkar hela samhället. I Jämtlands län beräknas kostnaderna för detta våld uppgå till över 500 miljoner kronor per år.

Ekonomiska och sociala kostnader

En studie från Western University visar att över 50 procent av de som utsatts för våld upplever en negativ påverkan på sin arbetsförmåga. Försäkringskassan i Sverige handlägger årligen omkring 11 000 sjukskrivningsärenden relaterade till våld i nära relationer. I samband med detta konstaterar de att sjukfrånvaron ökar med drygt 20 procent för både kvinnor och män som utsätts för våld.

Företagens roll och vinster

Genom att engagera sig i arbetet mot våld och trakasserier kan företag bidra till att minska sina egna och samhällets kostnader. En arbetsplats där jämställdhet och trygghet prioriteras leder till bättre hälsa för de anställda men också en stärkt konkurrenskraft och attraktivitet för företaget.

Delta i Forum – Jämtlands län fritt från våld

Den 6 november bjuder Länsstyrelsen Jämtlands län in organisationer, näringsliv, kommuner, myndigheter och andra samhällsaktörer i länet att delta i Forum – Jämtlands län fritt från våld. Tillsammans kan vi skapa förändring och arbeta för att bryta de machonormer som legitimerar våld.

Anmäl dig till Forum – Jämtlands län fritt från våld

Kontakt

Tone Morseth

Samordnare Mäns våld mot kvinnor

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss