Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Organiserad verksamhet i Vålådalens naturreservat

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Vill du arrangera guidade turer, besöka Vålådalens naturreservat med en skolklass, gå på exkursion med din förening, arrangera tävling eller liknande? Då räknas det som organiserad verksamhet och regleras av föreskrifter, det vill säga särskilda regler inom reservatet. Det innebär att du kan behöva söka antingen ett så kallat samråd eller ett tillstånd.

Samråd eller tillstånd?

Om du planerar en organiserad aktivitet inom Vålådalens naturreservat behöver du i de flesta fall kontakta Länsstyrelsen i förväg. Beroende på vilken typ av aktivitet du planerar och i vilken omfattning, kan du behöva samråda med Länsstyrelsen eller söka ett tillstånd. Det spelar också roll var och när du planerar att genomföra aktiviteten, eftersom naturreservatet sedan år 2023 är indelat i fyra zoner med olika föreskrifter. För de flesta aktiviteter räcker det med ett så kallat samråd med Länsstyrelsen.

Var ute i god tid, informationen behöver vara oss tillhanda cirka 4 veckor innan planerad verksamhet.

Ett hänsynsfullt friluftsliv

Syftet med samråden är att så långt det går, ge alla en så bra upplevelse som möjligt i reservatet. Flera större sällskap på samma plats samtidigt riskerar att störa eller skada både naturen och andra besökare i naturen. Genom kunskap om var större organiserade grupper har sina aktiviteter så kan detta lättare undvikas. Genom samråden får vi också möjlighet att berätta om särskild hänsyn som kan behövas i området under den specifika tiden.
Målet är ett hållbart friluftsliv för alla.

Mer information om hur du genomför samråd eller ansöker om tillstånd

Aktiviteter där arrangörer behöver samråda med Länsstyrelsen

  • Cykling eller ridning i organiserad form inom aktiv zon.
  • Organiserad övernattning i tält, vindskydd eller motsvarande inom aktiv, lågaktiv och orörd zon.
  • Dagsturer med fler än 10 personer inom orörd zon under perioderna 1 april -18 juni samt 20 augusti - 30 september

Aktiviteter där arrangörer behöver söka tillstånd med Länsstyrelsen

  • Tävlingar eller motsvarande med fler än 20 deltagare, inom högaktiv och aktiv zon utanför leder och preparerade skidspår, under perioden19 juni-30 november.
  • Tävlingar eller motsvarande med fler än 70 deltagare, i hela högaktiv och i hela aktiv zon, under perioden 19 juni-30 november.
  • Tävlingar eller motsvarande med fler än 100 deltagare, i högaktiv och aktiv zon utanför leder och preparerade skidspår, under perioden 1 december-19 april

Aktiviteter som inte är tillåtna för organiserad verksamhet

  • Organiserade aktiviteter till häst i lågaktiv och orörd zon.
  • Genomföra tävlingar eller motsvarande i lågaktiv och orörd zon.

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss