Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen har fattat beslut om licensjakt efter björn i länet 2024

Björn

Foto: Mostphotos.com

Licensjakten omfattar i år 121 björnar som får jagas inom totalt fem jaktområden. Till följd av de senaste årens avskjutning har björnstammen i länet sannolikt minskat, och börjar nu närma sig förvaltningsmålet.

Licensjakten efter björn ska ske med huvudsyfte att minska rennäringens skadenivåer. Den ska också ta hänsyn till fäbodbrukets skadebild samt bidra till gynnsamma psykosociala förutsättningar för befolkningen i Jämtland – där målsättningen är att bibehålla stor trygghet och acceptans kring rovdjur.

Bromsa avskjutningen

Utifrån den spillningsinventering som genomfördes 2020 är Länsstyrelsens uppfattning att björnstammen i länet minskat och att den nu börjar närma sig förvaltningsmålet om 650 individer. Utöver minskade skador för renskötseln har det varit ett av målen med jakten. Nästa år genomförs en ny spillningsinventering i länet.

– Björnstammen i länet är fortfarande stor men Länsstyrelsen bedömer att vi nu börjar närma oss förvaltningsmålet och att vi därför behöver bromsa avskjutningen något, säger Martin Bergwall, vilthandläggare på Länsstyrelsen Jämtlands län.

Samma områdesindelning

Licensjakten på björn sker i år inom totalt fem jaktområden och områdesindelningen är densamma som vid jakten 2023. Från och med 1 oktober upphävs områdesindelningen och kvarvarande björnar får då fällas var som helst i länet.

– Antalet skyddsjakter på björn har minskat de senaste två åren, men behovet är fortfarande stort i vissa, särskilt skadedrabbade områden. För att kunna rikta jakten mot dessa områden men samtidigt möjliggöra för en fortsatt minskning av björnstammen i sin helhet i länet, bibehålls områdesindelningen från ifjol, säger Martin Bergwall.

Tillåtet att släppa hund vid åtel

Inför förra årets jakt skedde några förändringar i villkoren för jakten jämfört med tidigare år, det innebar bland annat lättnader i bestämmelserna runt jakt med åtel. Årets beslut innehåller inga nya ändringar av villkoren.

– Det blir inga förändringar av villkoren för jakten jämfört med förra året. Det kommer till exempel även i år vara tillåtet att släppa hund och ta upp spår av björn vid en åtel, säger Martin Bergwall.

Besiktningsstationer

Besiktning av fällda björnar sker i huvudsak på en besiktningsstation, vilket innebär att den enskilde jägaren behöver transportera fälld björn till den plats Länsstyrelsen anger.

– Det är fortsatt många björnar som ska besiktas och det är en utmaning för oss att hantera. Med besiktningsstationerna möjliggör vi en snabbare och effektivare hantering av djuren i de områden där flest björnar förväntas fällas, säger Martin Bergwall.

Mer information om jakt på björn

På vår webbplats hittar du mer information om årets licensjakt samt vad som gäller vid jakt med åtel. Här ansöker du också om tillstånd för att anlägga åtel.

Jakt på björn

Beslut om licensjakt efter björn i Jämtlands län 2024 Pdf, 5.6 MB.

Kontakt

Rovdjurshandläggare Martin Bergwall, Malin Larm, Jan Östling

Skicka e-post till rovdjurshandläggare

Telefon 010-225 30 00

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss