Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Norra civilområdet sammanstrålade i Östersund

Föreläsare står framför en grupp åhörare.

Civilområdesdagarna i Östersund var de första för det Norra civilområdet. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Nu när vi bygger upp Sveriges totalförsvar krävs både teori och praktik. Den 29–30 maj samlades medarbetare inom det Norra civilområdet i Östersund för att dela erfarenheter och lära av varandra.

När Sverige senast satsade på totalförsvaret bunkrade vi allt från olja till industridiamanter. Det skrevs också detaljerade planer om vem som skulle göra vad.

När vi nu bygger upp det civila försvaret i norra Sverige igen behövs nya planer. Till exempel måste alla vara överens om vad länsstyrelsen gör regionalt, vad civilområdet gör i norra Sverige och vad MSB gör nationellt. Lika viktigt är att samspelet mellan detaljnivåerna fungerar.

Det är viktigt att den strategiska nivån inte dyker ner i hantering bara för att det känns skönt att få något gjort, som Karl Persson, utvecklare inom civil beredskap vid Länsstyrelsen Jämtlands län, uttryckte det.

Samverkansformer och lärdomar

Civilområdesdagarna i Östersund inleddes med en överblick över hur långt arbetet med den nya strukturen för Sveriges beredskapsarbete har kommit. Därefter följd en diskussion om inriktningen för det fortsatta arbetet. Lärdomar utbyttes även från vårens övningsverksamhet.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap presenterade sin syn på totalförsvarsuppbyggnaden. Som avslutning berättade två representanter för Försvarsberedningen sin nyligen publicerade slutrapport om framtidens svenska totalförsvar.

Vad hände med diamanterna?

Så vad hände med diamanterna i Sveriges tidigare beredskapslager? De såldes tillsammans med mycket annat på 90-talet. Att återfylla diamantförråden stod inte på dagordningen vid mötet i Östersund, men kanske nästa gång?

Norra civilområdet

Sveriges sex civilområden återetablerades den 1 oktober 2022 till följd av det försämrade säkerhetsläget i Europa. Det Norra civilområdet omfattar Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län. Länsstyrelsen i Norrbotten är ansvarig länsstyrelse i det Norra civilområdet.

Sedan bildandet har många digitala och fysiska träffar hållits, men mötet i Östersund i slutet av maj var det första gemensamma mötet för beredskapsfolk från alla fyra länen.

Länsstyrelsernas arbete med civilt försvar Länk till annan webbplats.

Strukturreformen av krisberedskap och civilt försvar på msb.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Maria Kanka

Beredskapsdirektör

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss