Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samtal om länets samarbete med Tröndelag när Norges försvarsminister kom på besök

Marita Ljung står framför ett bord där mötesdeltagarna sitter.

Kommunpolitiker, näringslivsrepresentanter och försvarsmakten. Det var några av de deltagande på Residenset. Landshövding Marita Ljung fick besök av Norges försvarsminister Björn Arild Gram och talade bland annat om ett ökat samarbete mellan Tröndelag och Sverige.

Samarbetet mellan Tröndelag och länet. Upprustning av vägar, broar och järnvägar. Det var viktiga samtalsämnen när Norges försvarsminister mötte länet på Residenset.

Landshövding Marita Ljung och Norges försvarsminister Björn Arild Gram står bredvid varandra.

Nordiskt samarbete. Landshövding Marita Ljung och Norges försvarsminister Björn Arild Gram samtalade om hur samarbetet över gränsen ska utvecklas. Tröndelag och Jämtlands län är ett utpekat, viktigt område och sträckan Trondheim till Jämtlands län en central axel i väst-östlig riktning, berättade försvarsministern.

Det var en glad och gemytlig stämning när Norges försvarsminister Björn Arild Gram besökte landshövding Marita Ljung och länet. Samtalsämnen var dock allvarliga. Nato-aspekten, värdlandsstöd och infrastruktur, stod i centrum tillsammans med Jämtlands läns viktiga samarbete med Tröndelag.

Det samarbetet handlar bland annat om näringsliv och infrastruktur. Samtal förs om hur vägar och järnvägar på båda sidorna gränsen rustas upp och håller för en Nato-styrka. Det handlar om det så kallade värdlandsstödet.

Det betyder ett ansvar för Norge och Sverige, att utländska förband ska kunna verka och lösa sina uppgifter. Värdlandsstödet omfattar både militärt och civilt stöd och ställer krav på samhällets samlade resurser.

Civilförsvaret i Tröndelag och länet

Försvarsministern pekade på det nödvändiga i det norsk-svenska samarbetet och sa att både infrastrukturen och civilförsvaret behöver hänga ihop över gränsen mellan Tröndelag och Jämtlands län.

– Vi ska rusta upp Meråkerbanan bland annat genom att förstärka broar. E14 ska också förbättras genom att undvika rasområden. Vi ska bredda vägen och göra rastplatser för konvojer. En Nato-division består av 40 000 soldater plus fordon, sa försvarsminister Björn Arild Gram.

Kontakt

Claes Ahlström

Kommunikatör

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss