Höga temperaturer i Jämtlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Naturvårdsbränning i Malmåns naturreservat

Naturvårdsbränning

Delar av ett bränningslag från Länsstyrelsen Jämtlands län under en tidigare naturvårdsbränning. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Idag, torsdagen den 30 maj, planerar Länsstyrelsen att genomföra en naturvårdsbränning i naturreservatet Malmån, nordost om Strömsund. Genom kontrollerade naturvårdsbränningar hjälper vi arter som är beroende av brand att överleva. Bränningen innebär att du kan se eller känna lukt av brandrök om du befinner dig nära området.

Vid brandområdet

  • Respektera avspärrningar och information om var du får vara.
  • Beroende på lufttryck och vindar kan röken antingen stiga uppåt eller sjunka och färdas längs med marken.
  • Undvik att vara i området den närmaste tiden efter bränningen. Det är inte förbjudet område, men träd som brunnit kan falla och det är även sotigt.

Säkerhet vid naturvårdsbränning

Naturvårdsbränningar måste genomföras när det är torrt i markerna, både av säkerhetsskäl och för att de ska ge önskad naturvårdsnytta. Länsstyrelsens naturvårdsbränningar genomförs dock inte om det är farligt och utgör en säkerhetsrisk.

  • En naturvårdsbränning görs alltid då väderförhållandena är lämpliga och säkra. Om väderförhållandena ändras under arbetets gång avbryts arbetet och elden släcks ner.
  • Personalen på plats har genomgått utbildning i naturvårdsbränning.
  • Naturvårdsbränning sker genom markbrand med låg intensitet som aldrig släpps med vinden. Man börjar med att bränna bort bränsle i vindriktningen och elden får sedan backa mot vinden vilket gör att allt är väldigt kontrollerat.
  • Området har tydliga gränser som bevattnas under hela arbetets gång. En helikopter med släckningsutrustning står standby om assistans behövs.
  • Efter att lågorna slocknat kommer området att bevakas tills ingen rök längre kan upptäckas.
  • Räddningstjänsten hålls informerade under hela naturvårdsbränningen och efterbevakningen.

Varför bränner Länsstyrelsen skog?

Syftet med naturvårdsbränningar är att skapa öppna och glesa tallskogar och att gynna en mängd arter som helt eller delvis är beroende av brand. Vissa insektsarter anländer redan när det fortfarande glöder och ryker. Andra arter behöver den miljö som skapas av brand. Det gäller både växter, svampar, insekter och fåglar. Några exempel på brandberoende och brandgynnade arter är rökdansfluga, brandskiktdyna och skiktdynemott. Tretåig hackspett är en av de fåglar som trivs i brandpräglade miljöer och bland växterna växter som gynnas är de som har fröbankar i marken, en del frön behöver till och med upphettning för att gro. Utan återkommande bränder riskerar arter som dessa att helt försvinna.

Life2Taiga

Naturvårdsbränningen i Malmån är en del av det svensk-finska EU-projektet Life2Taiga där 17 länsstyrelser, Naturvårdsverket och Metsähallitus deltar. Projektet startade hösten 2022 och pågår till december 2028. Under projekttiden kommer deltagarna att genomföra naturvårdsbränningar i drygt 3 400 hektar skog, så kallad västlig taiga, i Sverige och Finland. I ytterligare cirka 2 800 hektar ska andra åtgärder som bevarar och utvecklar brandpräglade skogar genomföras. Skogarna ligger i totalt 165 Natura 2000-områden i Sverige och Finland. Natura 2000 är EU:s skyddsform för de mest värdefulla naturmiljöerna i Europa.

Andra planerade naturvårdsbränningar

Utöver dagens naturvårdsbränning i Malmån planerar vi under 2024 naturvårdsbränning av omkring 7 hektar i Havmyren, sydväst om Bräcke. Båda områden är Natura 2000-områden och naturreservat. I Havmyren naturvårdsbrändes omkring 5 hektar redan under 2023. Naturvårdsbränningarna är en del av projektet Life2Taiga.

Kontakt

Anders Davidsson
Regional projektledare Life2Taiga
Skicka e-post till Anders Davidsson

Hanna Triumf
Regional projektledare Life2Taiga
Skicka e-post till Hanna Triumf

 

Länsstyrelsen Jämtlands län

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss