Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Starten har gått för arbetet med att utveckla och säkra länets livsmedelsförsörjning

Landshövding Marita Ljung och Jonas Andersson - Regionala utvecklingsnämndens ordförande - står framför en skärm.

Det nystartade Livsmedelsrådet är ett samarbete mellan Länsstyrelsen och Region Jämtland Härjedalen. Vid första mötet diskuterade bland andra landshövding Marita Ljung och Jonas Andersson - Regionala utvecklingsnämndens ordförande - försörjning och beredskap.

Ökat samarbete. Långsiktiga planer. Säkrad livsmedelsförsörjning. Det var teman på Livsmedelsrådets första möte.

– Det här är otroligt viktigt, sa Lars Ahlin som är ordförande i Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, i länet.

Magnus Lindow, Länsstyrelsen, framför deltagarna.

Magnus Lindow på Länsstyrelsen arbetar med Livsmedelsrådet. På rådets allra första möte sa han att viktiga uppgifter är att tillsammans besluta om handlingsplaner som kommer att följas upp.

Hur skapar vi i länet en robust livsmedelsproduktion? Och hur ser vi till att alla i länet har tillgång till mat och vatten? Fungerar det i tider av kris och samhällspåfrestningar?

För att besvara bland annat dessa frågor har Länsstyrelsen och Regionen startat Livsmedelsrådet. Beslutsfattare från bland annat länets alla kommuner, Mittuniversitetet och Hushållningssällskapet, sitter med.

– Rådet ska peka ut riktningar, påverka och styra. Dessutom är rådet ett forum för erfarenhetsutbyte, sa Länsstyrelsens Magnus Lindow.

Rådsmedlemmar som kan fatta beslut

– Det är avgörande att vi som sitter i rådet har mandat, förklarade Jonas Andersson.

Då mötet var det första handlade samtalen om hur rådet ska arbeta. För att skapa resultat tryckte flera av deltagarna på att de som ingår behöver ha makt.

– Det är viktigt att ni som är högsta beslutsfattare, är med i det här arbetet, sa landshövdingen.

Deltagarna vid mötet sitter vid bord.

Ett 20-tal personer från bland annat Sametinget och Hushållningssällskapet, deltog på Livsmedelsrådets första möte. Det hölls i Residenset i Östersund.

Frågan om beredskap och försörjningsförmåga, var aktuell under mötet.

– Jag välkomnar det här initiativet och är särskilt glad att kommunerna deltar för det är där arbetet sker. Men hur kopplas detta till beredskap och säkerhet, undrade Karin Ahlberg Eliasson på Hushållningssällskapet.

Intensivt kris- och beredskapsarbete

Landshövdingen berättade om Länsstyrelsens pågående och omfattande arbete med samhällsberedskap. Hon sa också att detta kommer att vara en grund och därför stå i fokus i Livsmedelsrådets arbete.

Jonas Andersson talade om att Regionen har ett Serviceprogram som kommer att bidra till Livsmedelsrådets arbete.

Fotografi av Power Point-bild som regeringen

Lena Eckerdal Rimsten arbetar på enheten för jordbruk och livsmedelsföretagande i regeringen. Hon deltog via länk och pratade om den nationella Livsmedelsstrategin. I sin presentation beskrev hon bland annat tidigare utmaningar för näringen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss