Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Årets planerade naturvårdsbränningar närmar sig

Under en naturvårdsbränning är det i första hand växterna i marknivå som brinner, lugnt och stilla. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Vilda skogsbränder släcker vi numera så fort vi kan. Men vissa växter, svampar och djur kommer att försvinna om inte skogen brinner med jämna mellanrum. Genom att kompensera med kontrollerade naturvårdsbränningar hjälper vi brandberoende arter att överleva.

Liv till taigan

Runt hela norra halvklotet löper ett band av barrskog som kallas taiga. Taiga är den vanligaste naturtypen i stora delar av Sverige, inklusive Jämtlands län. Under tusentals år har skogarna i taigan brunnit med jämna mellanrum. Många arter har anpassat sig till detta, några till den grad att de nu riskerar att dö ut. Om skogen aldrig brinner försvinner deras livsmiljö. Under de senaste 150–200 åren åren har vilda skogsbränder minskat till följd av snabbare släckning och bättre bevakning.

En kontrollerad naturvårdsbränning efterliknar de bränder skogen är anpassad till. Det är en beprövad, säker och effektiv metod med syfte att öka och bevara den biologiska mångfalden i skogarna. Redan något år efter en naturvårdsbränning börjar grönskan komma tillbaka. På sikt blir skogen öppnare, ljusare, varmare och mer varierad med både tallar och lövträd. Dessutom skapar branden mycket död ved. Skogsbranden gynnar uppemot 1000 olika växter, svampar och djur. I Sverige är omkring 100 arter direkt beroende av brand för sin överlevnad.

Årets planerade naturvårdsbränningar

I år har vi planerat två naturvårdsbränningar i Jämtlands län. Båda de utvalda områdena är Natura 2000-områden och naturreservat. Dels planeras naturvårdsbränning på 7 hektar i Malmån, nordost om Strömsund, och dels omkring 7 hektar i Havmyren, sydväst om Bräcke. Naturvårdsbränningarna är en del av projektet Life2Taiga.

När sker bränningarna?

Som alltid med naturvårdsbränningar styr säkerheten och vädret. För att kunna genomföra bränningen på ett säkert sätt och samtidigt uppnå maximal naturvårdsnytta naturvårdsbränner vi bara när väder- och markförhållanden är gynnsamma.

Det är svårt att i förhand bestämma exakta datum för naturvårdsbränning, men under den senaste tiden har ett stabilt högtryck parkerat över länet och torkat upp skogen. Om förhållandena fortsätter att vara gynnsamma kan det bli aktuellt att naturvårdsbränna inom kort. Men det kan även bli så att bränningen får skjutas på framtiden och genomföras senare, eller vänta till kommande år om inte förhållandena blir rätt.

Brandrisk, eldningsförbud och naturvårdsbränning – hur går det ihop?

Ofta genomförs naturvårdsbränningar under förhöjd brandrisk, och ibland även då det råder eldningsförbud. Säkerhet är högsta prioritet under en naturvårdsbränning, och vi samråder alltid med räddningstjänsten innan. Normalt genomför vi bränningarna när brandrisken är hög. En naturvårdsbränning utförs av kompetent och särskilt utbildad personal. Bränningen sker inom ett begränsat område och är kontrollerad från början till slut.

Naturvårdsbränning sker under kontrollerade former och säkerheten är rigorös:

  • Helikopter är alltid på plats när Länsstyrelsen Jämtlands län naturvårdsbränner.
  • Ett stort och utbildat manskap genomför åtgärden.
  • Säkra gränser används, till exempel vägar, myrar, sjöar eller upphuggna brandgator.
  • Avancerad släckningsutrustning finns på plats.
  • Förloppet är lugnt och kontrollerat.

Kontakt

Anders Davidsson
Regional projektledare Life2Taiga
Skicka e-post till Anders Davidsson

Hanna Triumf
Regional projektledare Life2Taiga
Skicka e-post till Hanna Triumf

 

Länsstyrelsen Jämtlands län

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss