Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vad kan sjukvården lära sig av IT-attacken mot Härjedalens kommun?

Bild på människor i en konferenssal som lyssnar på en man framför en PowerPoint-bild.

Många ville lyssna och dela med sig av erfarenheter från IT-attacken. Foto: Robin Åslund/Länsstyrelsen Jämtlands län

IT-attacken mot Härjedalens kommun i julas ställde till det för många verksamhetsområden. Den 22 maj samlades företrädare för socialtjänsten och hälso- och sjukvården i Sveg för att dela med sig av erfarenheter och öka sin förmåga.

När samhället drabbas av IT-störningar är det vissa verksamheter som omedelbart får problem. Exempelvis den kommunala hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Företrädare från flera verksamheter inom området samlades på kommunhuset i Sveg den 22 maj. Ämnet var hur julhelgens IT-attack mot Härjedalens kommun påverkade kommunal hälso- och sjukvård samt socialtjänst, det som förkortat kallas KHOSS.

Målet – stärka den egna beredskapen

Under dagen delade representanter från flera olika KHOSS-verksamheter med sig av hur deras verksamheter och arbetssätt påverkades. Talare var allt från verksamhetsnära hemtjänstpersonal till enhetschefer.

Syftet var att utveckla deltagarnas beredskapsarbete på hemmaplan. Alla fick med sig förslag på åtgärder för att stärka beredskapen i den egna organisationen.

Deltagare var länets samtliga kommuner, Region Jämtland Härjedalen och Länsstyrelsen Jämtlands län. Erfarenhetsutbytet var ett samarrangemang mellan Länsstyrelsen och Härjedalens kommun.

Vad är KHOSS?

KHOSS är en förkortning för den kommunala hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens beredskap.

Socialstyrelsen har, tillsammans med länsstyrelserna, i uppdrag att kartlägga och stödja den kommunala hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens beredskap. Visionen är en god och likvärdig krisberedskap och civilt försvar inom kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Uppdrag att stödja kommunerna i deras arbete med den kommunala hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens beredskapLänk till annan webbplats (Regeringen) Länk till annan webbplats.

Krisberedskap och civilt försvar inom kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst, Kunskapsguiden (Socialstyrelsen) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss