Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Olämpligt att grilla och elda utanför iordningsställda fasta grillplatser i skog och mark

smörgås i matlåda och saft i flaska

Foto: Mostphotos.se

Idag genomförde Länsstyrelsen Jämtlands län, tillsammans med Räddningsregion MittNorrland, länets kommuner, Trafikverket ett regionalt samverkansmöte på grund av risken för skogsbränder i länet.

Den senaste tidens varma väder har gjort att ytskiktet i skog och mark är mycket torrt. Brandrisken är därför stor och det är just nu olämpligt att grilla eller elda utanför iordningställda fasta grillplatser i skog och mark. Tänk på att du bär ansvaret om du startar en brand.

Fortsatt hög risk under helgen

Under mötet redogjorde SMHI för de kommande dagarnas väderläge. Förutom en något dämpad risk på fredag kommer resten av veckan att medföra fint väder, höga temperaturer och därmed fortsatt hög brandrisk.

Även om det inte råder eldningsförbud är det olämpligt att grilla och elda utanför iordningställda fasta grillplatser i skog och mark, säger Else-Marie Norin, beredskapshandläggare vid Länsstyrelsen Jämtlands län. Försök hitta ett alternativ till att elda och grilla och ta istället med en svalkande matsäck på utflykten.

Trafikverket och skogsbolagen berättade också om åtgärder som de vidtar för att deras verksamheter i skog och mark inte ska starta bränder.

Mer information

Brandrisk och eldningsförbud | Länsstyrelsen Jämtlands län (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Vad är naturvårdsbränning?

Ibland noterar människor att så kallade naturvårdsbränningar genomförs trots förhöjd brandrisk och/eller eldningsförbud. Dessa får normalt genomföras i Jämtlands län efter samråd med räddningsjtänsten, även när brandrisken är hög.

Naturvårdsbränning är numera en etablerad och beprövad metod för att bevara biologisk mångfald i skog. Återkommande bränder, antända av blixtar, har genom alla tider varit ett naturligt inslag i skogarna i Nordeuropa.

Bränder har idag blivit ovanligt i skogen tack vare effektiv brandbekämpning. Det här medför att många arter som har anpassats till skogsbränder har fått allt svårare att överleva. Naturvårdsbränning är ett säkert sätt att kompensera för den ”brandbrist” som råder i våra nutida skogar.

Väl genomförda naturvårdsbränningar sker under kontrollerade former och säkerheten är rigorös:

  • Helikopter är alltid på plats när Länsstyrelsen Jämtland län naturvårdsbränner.
  • Ett stort och utbildat manskap genomför åtgärden.
  • Säkra gränser används, till exempel vägar, myrar, sjöar eller upphuggna brandgator.
  • Avancerad släckningsutrustning finns på plats.
  • Förloppet är lugnt och kontrollerat.

Kontakt

Else-Marie Norin

Projektledare krisberedskap

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss