Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Sök stöd för laddinfrastruktur för tunga fordon

Lastbil som lastar container

Foto: Mostphotos.com

Fram till den 31 oktober finns stora möjligheter att få stöd för att bygga ut laddinfrastruktur för tunga fordon. Energimyndigheten har avsatt 850 miljoner kronor, och ansökningarna bedöms enligt "först till kvarn".

Privata och offentligt ägda företag har möjlighet att ansöka om stöd för 20–50 procent av sina stödberättigade kostnader. Stödet riktar sig till laddinfrastruktur som placeras på fastigheter med betydelse för:

  • omlastning av varor och gods,
  • lagerhållning av varor och gods,
  • byte mellan trafikslag för varor och gods, exempelvis hamnar och kombiterminaler,
  • varu- och godsmottagning,
  • återvinning och renhållning,
  • verkstad och servicetjänster för tunga lastbilar

Fördelningen av stödet sker utifrån företagets storlek:

  • 20 % för stora företag
  • 40 % för medelstora företag
  • 50 % för små företag

Storleken ska räknas utifrån hela koncernen för bolaget. Ett tillägg på 5 % ges för etablering i utpekade stödområden.

Det är först när ansökan är komplett som Energimyndigheten kan gå till beslut. Först till kvarn gäller alltså för kompletta ansökningar, säger Jimmy Nilsson, energi- och klimatstrateg på Länsstyrelsen Jämtlands län.

Ansökan sker via Energimyndighetens webbplats.

Ansök om stöd för laddinfrastruktur för tunga transporter (Energimyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Jimmy Nilsson

Energi- och klimatstrateg

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss