Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lärorik masskadeövning i Östersund

Polis i kravallutrustning som går med kraftiga steg. Ambulanser i bakgrunden.

För att hantera stora samhällsstörningar krävs det att flera aktörer samarbetar. Foto: Henrik Harr/Länsstyrelsen Jämtlands län

Den 16 maj genomfördes en stor masskadeövning i Östersund under parollen Vi ökar vår beredskap tillsammans. Flera hundra deltagare övade framför allt sjukhusets förmåga att ta emot ett stort antal skadade under kort tid.

Scenariot byggde på att två bomber hade briserat under Försvarsmaktens dag i B-hallen på Östersund Arena. Frivilliga så kallade ”markörer” hade sminkats i förväg och fått låtsas-sår. Detta för att sjukvårdarna skulle kunna ställa en första diagnos och börja behandla.

Under ett par timmar anlände sedan ett 50-tal markörer till akuten på Östersunds sjukhus. De kom i allt från ambulanser till personbilar och mindre lastbilar. Med så många patienter blev det nödvändigt att prioritetera. Vem ska få vård först och vem kan vänta?

Under övningen infördes tillfälligt parkeringsförbud på Fältjägargränd utanför akuten för att inte försvåra transporterna.

Ökar förmågan att agera tillsammans

Eftersom scenariot handlade om ett attentat var det också viktigt att polisen säkrade platsen innan räddningstjänst och ambulanspersonal kunde gå in och börja arbeta.

Övningar av den här typen är viktiga då de ger en möjlighet att öva hela totalförsvaret, säger Michael Marmerholt, utvecklare inom civil beredskap på Länsstyrelsen Jämtlands län. Det gäller från händelsen och hela vägen upp till länets högsta samordnande funktioner. Dessa samövningstillfällen ger länets aktörer en möjlighet att ytterligare öka vår gemensamma förmåga att agera när någonting händer i vårt län.

Foto i bildspelet: Rickard Granlöv/Region Jämtland Härjedalen och Henrik Harr/Länsstyrelsen Jämtlands län

Masskadeövning Vega

Jämtlands län är en strategiskt utpekad knutpunkt i ett Nato-perspektiv – i synnerhet Östersund med omnejd. Ett krav från Nato är att civila samhällen i medlemsländer behöver kunna hantera en masskadehändelse, det vill säga en händelse där många människor blir skadade och behöver vård.

Övningen finansieras av statliga medel för regionernas arbete med krisberedskap och civilt försvar. Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppgift att skyndsamt stärka den nationella och regionala förmågan att hantera en masskadehändelse. En del i det arbetet är information, träning, utbildning och övning ute i regionerna.

De aktörer som deltog i övningen i Östersund den 16 maj var:

  • Region Jämtland Härjedalen
  • Norra Militärregionen
  • Polisregion Nord
  • Jämtlands Räddningstjänstförbund
  • Östersunds kommun
  • SOS Alarm
  • Länsstyrelsen Jämtlands län

Kontakt

Thomas Lindberg

Biträdande beredskapsdirektör

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss