Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Säkra val: Råd inför EU-valet om källkritik och säkerhet

Träblock där det står fake och eller fakta.

Foto: Mostphotos.com

Svenska samhället drabbas allt oftare av hot och störningar i form av cyberattacker, desinformation och informationspåverkan – allt i syfte att splittra och skada. Det gäller även svenska val. Tillsammans med länets kommuner och andra myndigheter arbetar vi för att göra EU-valet till ett tryggt och säkert val.

Vare sig du förtidsröstar eller går till vallokalen på valdagen den 9 juni ska du inte behöva vara orolig för ordningsstörningar eller försök att påverka din möjlighet att rösta. Du ska inte heller behöva undra i efterhand om valet verkligen gick rätt till. Vi är flera aktörer som samarbetar för att skydda och upprätthålla demokratin inför och under EU-valet:

 • Valmyndigheten säkrar och stärker det svenska valsystemet så att det fortsätter vara robust och säkert.
 • Länets kommuner utbildar sina röstmottagare så att de vet hur de ska agera vid eventuella oroligheter.
 • Polis och vaktbolag ser till att röstmottagare får arbeta utan att utsättas för hot och våld.
 • Säkerhetschefen och andra medarbetare vid Länsstyrelsen ser till att intresserade medborgare kan följa den slutliga rösträkningen på plats hos Länsstyrelsen i Östersund utan att bli störda. De förhindrar även att rösträknarna blir störda.
 • Myndigheten för psykologiskt försvar bevakar hot från främmande makt och förmedlar lägesbilder och analyser om den aktuella hotbilden. De sprider även kampanjen ”Bli inte lurad” till allmänheten.

Ta kontroll över din egen säkerhet och var källkritisk

Det är viktigt att vara medveten om förekomsten av desinformation. Desinformation, vilket är falsk eller vilseledande information spridd med avsikt att manipulera eller vilseleda, kan komma från olika källor såsom regeringar, organisationer eller enskilda individer. Syftet kan vara att påverka opinionen, skapa förvirring eller främja specifika agendor.

Genom att följa några enkla riktlinjer kan du aktivt stärka din egen säkerhet och göra ditt val baserat på korrekt information i en tid av ökad digital påverkan. Det skyddar både dig och Sverige som ett demokratiskt samhälle.

Här är fyra saker du kan ha i åtanke när det gäller att tänka källkritiskt:

 • Se upp
 • Tänk efter
 • Kolla källan
 • Sök bekräftad info

Du hittar fler råd på webbplatsen för Myndigheten för psykologiskt försvar.

Lär dig knepen – Bli inte lurad (Myndigheten för psykologiskt försvar) Länk till annan webbplats.

Var uppmärksam på försök att kapa dina konton i sociala medier och liknande. Genom att få tillgång till dina konton kan obehöriga aktörer sprida falska åsikter, desinformation och annan skadlig information i ditt namn. Denna typ av intrång inte bara riskerar att skada ditt personliga rykte och förtroende, utan kan också påverka andra användares uppfattningar om olika ämnen och bidra till spridningen av felaktig information. Här är en lista med tips för hur du kan öka din egen IT-säkerhet:

 1. Starka lösenord: Använd unika och starka lösenord för varje online-konto. Undvik att använda samma lösenord på flera platser.
 2. Tvåfaktorsautentisering: Aktivera tvåfaktorsautentisering när det är möjligt för extra säkerhet.
 3. Uppdatera programvaran regelbundet: Se till att ditt operativsystem, dina appar och din programvara är uppdaterade för att skydda dig mot säkerhetshot.
 4. Var försiktig med e-post: Var skeptisk mot oönskade e-postmeddelanden och undvik att klicka på länkar eller öppna bilagor från okända avsändare.
 5. Använd säker anslutning: Använd säkra nätverk och undvik att ansluta till osäkra Wi-Fi-nätverk när du är ute och reser eller på offentliga platser.
 6. Säkerhetskopiera dina data: Regelbundet säkerhetskopiera dina viktiga filer och data för att skydda dem mot förlust vid eventuella dataintrång.
 7. Utbilda dig själv: Fortsätt att lära dig om IT-säkerhet och håll dig uppdaterad om de senaste hoten och sätt att skydda dig själv online.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss