Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Utbilda dig till mathantverkare – stor efterfrågan på personal i hela landet

Norra Sverige eller södra Sverige. By eller stad. Över hela Sverige efterfrågas kunnig och utbildad personal. Och nu går det att söka yrkeshögskoleutbildningen för mathantverkare. Foto: Stéphane Lombard, Eldrimner

Från den 20 februari till den 19 maj går det att ansöka till den ettåriga yrkeshögskoleutbildningen i mathantverk. Och över hela Sveriges efterfrågas utbildade mathantverkare.

– Vi behöver öka kunskapen om mathantverk och hjälpa till att öka vår livsmedelsförsörjning, säger Eldrimners verksamhetsledare Ulrika Brydling.

Inriktningarna i utbildningen är:

  • hantverksbagare,
  • hantverkscharkuterister och
  • hantverksmejerister.

Den som går utbildningen väljer en av inriktningarna. Till utbildningen antas 20 personer från hela landet. Utbildningen är kostnadsfri och ger rätt till studiemedel.

Stor efterfrågan på personal

– Jag har haft kontakt med många mathantverksföretag runt om i landet. Oavsett om mathantverksföretaget är i norra Sverige eller i södra Sverige, i en liten by eller i en stad, efterfrågas kunnig och utbildad personal, konstaterar Katrin Sahlin.

Eldrimners verksamhetsledare Ulrika Brydling ser ett stort behov av den här utbildningen.

– Vi behöver bli fler som kan ta hand om och förädla råvaror. Vi behöver öka kunskapen om mathantverk, bli fler som kan sprida kunskapen om mathantverk och hjälper till att öka vår livsmedelsförsörjning.

Foto: Stéphane Lombard, Eldrimner

Lära sig av erfarna mathantverkare

– Allt grundar sig i kunskap. Genom utbildningen ökar vi antalet viktiga mathantverkare. Det är framtiden, säger Ulrika Brydling.

– För att öka flexibiliteten ges en stor del av den teoretiska utbildningen på distans. Precis som tidigare är en viktig framgångsfaktor det arbetsplatsförlagda lärarandet. Det görs hos erfarna mathantverkare runt om i landet.

Praktiken är viktig

– Just praktiken är det många tidigare studenter som lyfter, som ett skäl att välja just den här utbildningen, säger Katrin Sahlin, utbildningsledare på Eldrimner som tillsammans med Torsta anordnar utbildningen.

Mer information och länk till ansökan Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss