Höga flöden i Jämtlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Licensjakten på lodjur omfattar 15 djur från och med 1 mars till och med 15 april

Licensjakt efter lodjur 2024 får utföras i fem av länets åtta jaktområden för lodjur. Jakten får utföras från och med 1 mars till och med 15 april och omfattar totalt 15 lodjur.

Lodjursstammen i länet har under de senaste åren långsamt sänkts och ligger nu inom förvaltningsintervallen om 17–25 föryngringar.

Syftet med beslutet är att genom licensjakten bibehålla lodjursstammen kring förvaltningsmålet på 21 föryngringar.

Samtidigt är beslutet fattat med hänsyn till de övergripande nationella målen för lodjursstammens utveckling.

– I vårt län är licensjaktens främsta syfte att minska de skador som lodjur orsakar rennäringen. Det säger Jan Östling som arbetar som vilthandläggare på Länsstyrelsen Jämtlands län.

Nyheter för året

Länsstyrelsen har genomfört en ändring av områdena 1–4. Detta berör de norra delarna av länet.

Den pågående lodjursinventeringen visar att en stor andel av de dokumenterade lodjursföryngringarna återfinns i länets norra delar. Länsstyrelsen bedömer därför att det är nödvändigt med en justering av område 1, 2, 3 och 4 för att minska skadorna för rennäringen i länets norra delar.

– Områdesindelning bedöms underlätta en selektiv jakt mot områden där lodjur orsakar störst skada. Ren är det absolut viktigaste bytesdjuret för lodjur i dessa områden.

Licensjakten riktas till fem av länets åtta områden

Licensjakten kommer i år att innefatta fem av länets åtta områden för lodjursjakt. Under årets inventering har endast ett fåtal föryngringar dokumenterats i område 3, 4 och 8. Länsstyrelsen gör därför bedömningen att det inte finns utrymme för licensjakt i dessa områden i år.

- Utifrån de preliminära inventeringsresultaten gör Länsstyrelsen en bedömning av lodjursstammens täthet över länet. Det, och rennäringens skadebild, avgör vart licensjakten riktas för att uppfylla jaktens syfte, förtydligar Jan Östling.

Information om tilldelning – anmälan om fällt eller påskjutet djur

Information om hur många djur som återstår av tilldelningen i varje jaktområde, finns på en särskild telefonsvarare hos Länsstyrelsen.

Informationen uppdateras minst en gång per dygn, och så snart som möjligt efter att ett lodjur rapporterats som fällt eller påskjutet till Länsstyrelsen. Jägare ska därför uppdatera sig minst en gång per timme för att alltid ha aktuell information om hur många djur som återstår av tilldelningen i varje jaktområde.

– Det är väldigt viktigt att rapportering av fällt eller påskjutet lodjur sker snarast och senast inom en timme från den tidpunkt då djuret fälldes, poängterar Jan Östling.

För information om antal djur som återstår och för rapportering av fällt eller påskjutet lodjur används telefonnummer 010-225 30 40

Mer information

Gå till vår sida Jakt på lodjur

Beslut om licensjakt efter lodjur 2024 Pdf, 5.6 MB.

Karta över områdena för licensjakten efter lodjur 2024 Pdf, 4.5 MB.

Kontakt

Jan Östling, naturvårdshandläggare, 010-225 36 40

Martin Bergwall, naturvårdshandläggare, 010-225 36 41

Emma Andersson, naturvårdshandläggare, 010-225 34 78

Kontakt

Rovdjurshandläggare på Länsstyrelsen Jämtlands län

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss