Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lär dig mer om hur naturen och miljön mår i fjällen

Fjällområdet har en stor betydelse för länets identitet. Intresset för fjällen är stort hos både länsbor och besökare. Fjällens storslagenhet, natur och kultur innebär också ett ansvar att förvalta för framtiden.

Hur står det till med fjällmiljön idag? Vi hör till exempel larm och oro om:

  • olika sorters förändringar i naturen,
  • hotade arter och
  • klimatförändringar.

Vad vet vi om fjällmiljön?

Goda kunskaper om tillståndet i fjällen är en förutsättning för att lösa flertalet av Länsstyrelsens uppdrag. Med denna rapport vill vi bidra till att öka denna kunskap genom att ge en samlad bild av miljötillståndet i fjällområdet.

Vi har tagit fram ett antal faktablad som bygger på resultat från:

  • regional och nationell miljöövervakning,
  • inventeringar av fåglar, djur och växter samt
  • undersökningar som genomförts av fjällområdets vatten, luft och mark.

Flera av fjällens djur och fåglar visar på relativt stabila populationer, även om några visar på minskning. Tydligaste ökningen ser vi hos fjällräv, där riktade åtgärder har lett till ökat antal de sista tjugo åren.

Fjällområdet påverkas även av miljöförhållanden i andra länder och världsdelar. Exempelvis flera av fjällens fåglar som flyttar långt och luftföroreningar som transporterats långväga ifrån och faller ner i samband med regn och snö.

Kortare tid med is

Vi har även låtit SMHI sammanställa och analysera klimatets utveckling i länets fjällområde. Sammanställningen baseras på mätningar som utförts de senaste 100–150 åren, vilka visar att klimatet förändrats under perioden.

En ökad temperatur medför att vegetationsperioden förlängs. Observationerna visar även att antalet isfria dagar på sjöar ökar och att vårfloden tenderar att komma tidigare.

Vi ser även att glaciärer minskat i storlek samt att trädgränsen stiger i höjd i länets fjällområden de senaste 100 åren.

Läs rapporten Länk till annan webbplats.

Kontakt

Tomas Bergström

Miljöövervakare

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss