Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Dialogen om Regionala Skogsprogrammet fortsatte på Residenset

– Att vi har en lokal och regional arena som samtalar om skogens framtid är väldigt viktigt.

Det sa landshövding Marita Ljung när länets regionala skogsprogram diskuterades i Residenset.

Landshövding Marita Ljung är ordförande för styrgruppen och Magnus Forsén är projektledaren som håller ihop arbetet. Vid träffen i Residenset ledde de samtalen och Magnus Forsén redogjorde för vad som gjorts hittills.

"Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet ..."

Regeringens vision för Skogsprogrammet år 2018

Magnus Forsén är projektledare för arbetet med att ta fram Regionalt Skogsprogram för Jämtlands län. Han arbetar på Länsstyrelsen och ser att det finns många olika intressen – som ibland kan kollidera – när det gäller framtidens skogar.

– Det finns ett behov av att mötas, lära sig mer och samtala. Vi behöver verkligen fundera på framtiden tillsammans, säger Magnus Forsén.

Tillbakablicken på arbetet som utförts, handlade mycket om aktiviteter. Exempel var exkursioner, företagsbesök och inspirationsträffar.

Digitala seminarier

– Vi har också genomfört tre seminarier. De har handlat om hållbar tillväxt, skogsägande och det globala klimatet.

Kunskapsspridning av fakta och forskning är en viktig del i arbetet med det Regionala Skogsprogrammet.

– Vi har haft många goda samtal med mycket positiv energi. Men det finns också utmaningar i att nå ut och locka till deltagande, säger Magnus Forsén.

När programrådet träffades för att föra dialog om framtidens skog, kom representanter från bland andra Persson Invest, Regionen, Torsta och Naturskyddsföreningen.

– Programrådets bild är att det regionala Skogsprogrammet fyller en viktig funktion när det gäller att prata om skogsfrågor både högt och lågt på en regional nivå, berättar Magnus Forsén.

Han säger att det viktigaste i arbetet framåt är att fokusera på möjligheterna snarare än målkonflikterna.

Fakta om regionala Skogsprogrammet:

  • Är en satsning på skogens bidrag till jobb och hållbar tillväxt i hela landet.
  • Exempel på de regionala målen är ökad tillväxt, att värna naturvärden samt förbättra förutsättningarna för en livskraftig renskötsel i länet.
  • Att ta fram programmet är ett sätt att hantera målkonflikter.
  • Exkursionerna och webbinariumen har genomförts inom förstudien Skogsprogram Jämtland Härjedalen. Det finansieras av Europeiska Unionen via Tillväxtverket och Region Jämtland Härjedalen
  • I programrådet – vars uppgifter är att bidra med inspel och underlätta samverkan – ingår representanter från bland andra Lantbrukarnas Riksförbund, skogsbolag, Naturskyddsföreningen, Jägareförbundet, Jämtland Härjedalen Turism, Mittuniversitetet och Samernas Riksförbund.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss