Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Om du har problem med ren eller älg på dina marker

Ren i hägn

Foto: Mostphotos

Renen är ett fritt vandrande djur som flyttar till olika platser beroende på årstid och betestillgång. På grund av vädersituationen är det just nu svårt för renar, och även älgar, att hitta bete. Om du upplever problem med renar ska du kontakta aktuell sameby. När det gäller älgar finns en del användbara tips och råd som kan hjälpa.

Under vinterbetsperioden 1 oktober till och med 30 april är renbete tillåtet i stora delar av länet. Länsstyrelsen får just nu många telefonsamtal om betande renar. En del av samtalen handlar om att renarna uppfattas orsaka olägenhet för markägare. I dessa fall ska markägaren kontakta aktuell sameby.

På sametingets webbplats finns en kartfunktion som visar de områden samebyarna använder till renbete. Där finns också kontaktuppgifter till respektive sameby.

Sametingets webbplats med kontaktinformation till samebyar i Jämtlands län, Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sametingets webbplats med karta över rennäringens markanvändning, Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar om älgar i tätbebyggda områden

Älgar besöker min villaträdgård, vad kan jag göra?

Älgar kan komma på besök i din trädgård oavsett om du bor på landsbygden eller i tätbebyggt område. Du kan själv göra din trädgård mindre attraktiv för älgar och andra vilda djur genom att exempelvis hägna in träd och odlingar samt plocka bort fallfrukt och fågelmatningar. Om du upplever att älg orsakar skador i din trädgård kan du försöka skrämma älgen genom att göra din närvaro känd genom rörelser och ljud. En skrämd älg kan skena. I tätbebyggda områden eller i områden nära väg kan du därför behöva välja skrämselmetod för att minimera risken för trafikolyckor och andra skador. Kontakta Länsstyrelsen om du vill ha råd.

Kan jag hjälpa älgarna på något sätt?

Du bör inte locka älg eller annat vilt till din trädgård. Om du känner oro för viltet exempelvis på grund av snöförhållanden kan du ta kontakt med närliggande markägare och jakträttshavare. Ofta har de både intresse och möjligheter att ge stöd till viltet på väl valda platser. Stöd i form av utfodring bör ske samordnat och under lång tid för att ge bästa resultat. Du hittar mer information här: Råd om vilda djur | Länsstyrelsen Jämtland (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Jag törs inte släppa ut mina barn i trädgården på grund av älgar, vad gör jag?

Om du är orolig och känner att din eller någon annans säkerhet är nära hotad ska du kontakta Polisen, telefonnummer 114 14. Är läget akut ringer du 112. Är faran inte av akut karaktär, men du ändå känner oro, kan du som vuxen närvara tillsammans med barnen ute. Ofta störs älgarna av mänsklig närvaro och drar sig undan.

Älgar äter mina äppelträd, kan jag få ersättning från Länsstyrelsen?

Nej, Länsstyrelsen har inga möjligheter att ge ekonomisk ersättning för skador som älg eller annat klövvilt orsakar.

Har Länsstyrelsen någon möjlighet att bidra med hjälp till utfodring av de vilda djuren?

Nej, Länsstyrelsen har inga sådana möjligheter.

En älg har gjort utfall mot mig, vad gör jag?

Om du är orolig och känner att din eller någon annans säkerhet är nära hotad ska du kontakta Polisen, telefonnummer 114 14. Är läget akut ringer du 112.

Kontakt

Klövviltshandläggare i Jämtlands län

Telefontid: Måndag till torsdag 13.00-14.00

För rennäringsfrågor, kontakta:

Mia Krylén, samordnare

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss