Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länet höjer sin beredskapsförmåga – ”en tugga i taget”

Fotomontage: Pondus Kommunikation

Länsstyrelsens utbildningsturné JEMTEN har kommit halvvägs i sitt arbete med att stärka länets totalförsvarsförmåga. Om det blir krig kommer kommunerna nämligen att stressas som aldrig förr.

Säkerhetsläget i landet är ansträngt just nu, och alla måste vara beredda på att hantera det otänkbara. Det gäller inte minst kommunerna. De måste fortsätta att lösa sina vanliga uppdrag, plus hantera nya uppgifter som kan tillkomma om läget spetsas till ytterligare.

Gråzonen är redan här

En av Länsstyrelsens viktigaste uppgifter i totalförsvaret är att se till att så mycket som möjligt fortsätter att fungera även under ansträngda förhållanden. Ett viktigt sätt att göra det är att stärka kommunernas ledningsförmåga vid större påfrestningar.

Det behöver inte handla om krig, förklarar Amanda Lago, projektledare för övningen JEMTEN. Det kan vara allt från en allmänt ökad hotbild till krigsförberedande handlingar, så kallad gråzonsproblematik.

Ökad förmåga vid höjd beredskap

Övningen JEMTEN genomförs i alla länets kommuner och syftar till att bygga kunskap hos kommunledningarna. Målet är att fortsätta utvecklingen av förmågan att upprätthålla samhällets ordinarie funktionalitet, och samtidigt ta ansvar för vissa helt nya uppgifter – till exempel att ta emot stora mängder utländska soldater.

I och med JEMTEN lyfter vi hela länets civilförsvarsförmåga att hantera olika delar i en beredskapshöjning, säger Thomas Lindberg, biträdande beredskapsdirektör vid Länsstyrelsen Jämtlands län.

Ledningsövning JEMTEN

JEMTEN är en övningsserie som Länsstyrelsen Jämtlands län tillsammans med Försvarsmakten genomför under 2023–2024. Övningen riktar sig till kommunernas beslutsfattare, såväl politiker som tjänstemän.

Övningen består av tre moment:

  • Funktionsövning: Larmövning, uppstart av ledningsplats, funktionstest av reservkraft och sändning av krypterade rapporter
  • Utbildning om skillnaden mellan civilt och militärt försvar, värdlandsstöd till Nato-trupper, lagstiftning och krigsorganisation
  • Seminarieövning kring bemanning och personal, samhällsviktig verksamhet, kritiska resurser (el, vatten, osv), värdlandsstöd och höjd beredskap.

Länsstyrelsen och Försvarsmakten har genomfört övningen hos fyra kommuner under hösten 2023. Resterande fyra utbildas i januari 2024.

Kontakt

Thomas Lindberg

Biträdande beredskapsdirektör

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss