Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

– Det vi gör i fredstid ska vi göra även när det är höjd beredskap

- Sverige och Jämtland behöver öka sin livsmedelsproduktion för att öka vår robusthet vad gäller livsmedelsförsörjningen. I bakgrunden Marie Sjölin, moderator och chef på avdelningen för landsbygdsutveckling på Torsta AB.

– Ska vi kunna äta oss mätta om gränserna stängs så måste vi öka vår livsmedelsproduktion, sa landshövding Marita Ljung på Torstas livsmedelskonferens.

Statssekreterare Dan Ericsson, på Landsbygds- och infrastrukturdepartementet, hann med ett studiebesök på Eldrimner. Det är ett nationellt resurscentrum för Mathantverk i Ås. Här bjuder Tobias Karlsson på smakprover. Han är branschansvarig för charkuteriverksamheten på Eldrimner.

Vi har kommit en bra bit i att öka vår förmåga vad gäller den civila beredskapen och det civila försvaret i länet. Men vi har en hel del kvar.

Landshövding Marita Ljung

På temat Sveriges livsmedelsförsörjning och beredskap behöver stärkas, bjöd Torsta AB in till konferens. På plats fanns representanter från bland annat LRF (Lantbrukarnas Riksförbund), regeringen, Region Jämtland Härjedalen och Länsstyrelsen.

– Jag kommer precis från Regionala rådet. I det sitter bland annat kommundirektörer och cheferna för räddningstjänsten, polisen och försvaret. Vi arbetar för att den egna myndigheten ska klara avbrott i bland annat livsmedelsförsörjningen i 14 dagar, berättade Marita Ljung.

– Men detta gäller också många andra saker som myndigheter och företag är beroende av. Exempel är livsmedel, personal, hygienartiklar, värme, transporter och el.

Vad händer om gränserna stängs?

Landshövdingen pratade om stängda gränser och vilka konsekvenser det kan få. En regel är att företag och offentliga aktörer, fortsätter göra det de brukar arbeta med.

– Det har varit en framgångsfaktor i Ukraina, att samhället har försökt fungera. Olika funktioner har varit igång. Det är förstås inte som i fredstid men det ukrainska samhället är igång, säger landshövdingen.

Värdet av Eldrimner

Landshövdingen berättade om den goda kunskap som finns i länet när det gäller livsmedelsproduktion och matproduktion. Hon uttryckte även sin tacksamhet över att ha Eldrimner i länet.

– Vi har ju förmånen att ha Eldrimner här, ett nationellt matcentrum. Dom sprider kunskap om hur man tar hand om det som finns och odlas i naturen och hur vi tar reda på hela djuret.

Näringslivet och det civila samhället är viktiga i uppbyggnaden av det civila försvaret. Men hur gör vi för att få med de gröna näringarna i det arbetet?

Landshövding Marita Ljung

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss