Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Utvecklingsfokuserat länssamarbete inom samhällsberedskap

Tre personer ler mot kameran under ett möte i regionala rådet på länsresidenset i Östersund den 8 december 2023.

Landshövding Marita Ljung tillsammans med kommundirektörerna Anneli Svensson (Strömsund) och Tomas Jonsson (Krokom) under regionala rådets möte. Foto: John Nilsson/Länsstyrelsen Jämtlands län

Regionala rådet för samhällsberedskap träffades hos landshövdingen i Östersund den 8 december för att besluta inriktningen för mandatperioden 2023–2026. I ett allvarligt säkerhetspolitiskt läge är effektivt samarbete viktigare än någonsin.

Länsstyrelsen Jämtlands län har till uppgift att samordna mycket av det gemensamma arbete som görs över kommungränserna i länet. Inom samhällsberedskap inriktas det arbetet av ett regionalt råd som omfattar samtliga kommuner, Region Jämtland Härjedalen, räddningstjänsten, polisen, säkerhetspolisen och försvarsmakten.

Rådets uppdrag

Regionala rådets uppgifter är att:

  • omvärldsbevaka och skapa en gemensam bild på strategisk nivå inom området beredskap
  • följa upp arbetet som genomförs i länet på strategisk nivå
  • bestämma inriktningen för de kommande fyra årens arbete
  • se till att de regionala riktlinjerna följs i deras egna organisationer.

Mellan rådets möten samordnas det operativa arbetet av en styrgrupp som leds av beredskapsdirektören. Under styrgruppen finns en verkställande nivå med arbetsgrupper och nätverk som ser till att inriktningen blir verklighet.

  • Vi har två viktiga prioriterade områden inför 2024 och är redan i full gång med arbetet. Vi behöver metodutveckla, öva och pröva vår förmåga att hantera större allvarliga händelser - så att vi kan bli ännu bättre tillsammans, säger beredskapsdirektör Maria Kanka.

Ska bli bättre på ledning och Nato-stöd

Under mötet på länsresidenset i Östersund enades parterna om den här inriktningen för verksamheten under mandatperioden:

Det länsgemensamma arbetet ska de kommande åren fokusera på att öka länets inriktnings- och samordningsförmåga, för att kunna möta olika utmaningar i såväl fredstid som under höjd beredskap.

Vi ska inledningsvis gemensamt arbeta med förbättringar av den länsgemensamma ledningsförmågan samt vår förmåga att genomföra värdlandsstöd. Detta ska ske genom metodutveckling, kompetenshöjande insatser och övningar.

Därefter får utvärderingar av skarpa händelser och övningar visa vägen framåt på längre sikt.

Det är viktigt att vi är enade om den gemensamma vägen framåt i en tid där alla behöver hjälpas åt för att bygga vårt totalförsvar. I Jämtlands län pågår många insatser för att öka länets förmåga och nu tar vi nästa steg på den inslagna vägen, säger Marita Ljung.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss