Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Framtidens snö – en omvälvande förändring

Norra Sverige har alltid varit känt för sin långa och hårda vinter, med generösa mängder snö. Snöförhållanden påverkar människor, näringar och kulturen i Jämtlands län. Men trots det väder som råder nu, så pekar scenarion på att vi kan förvänta oss än större förändringar i ökande temperaturer och snödjup. I vissa områden förväntas snötäcket minska med 45–75 dagar i slutet på detta sekel. Något som får konsekvenser för många aktörer i länet.

Sveriges nordligaste länsstyrelser har tagit fram en rapport som handlar om hur snöhållandena i norra Sverige kan utvecklas i framtiden när de påverkas av klimatförändringar. Rapporten är utförd av SMHI på uppdrag av länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, Jämtlands, Dalarnas, Gävleborgs och Värmlands län.

Rapporten Snö i framtida klimat Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsen samordnar arbetet med klimatanpassning i länet. Vi tar fram underlag för kunskap och planering, analyserar hur länet påverkas av klimatförändringen och stöttar kommuner, regionala aktörer och näringsliv i klimatanpassningsarbetet.

Klimatanpassning innebär att anpassa samhället till de förändringar i klimatet vi märker av idag och de som förväntas ske i framtiden. I Sverige innebär klimatförändringen till exempel högre temperatur, ökad nederbörd, minskat snötäcke och stigande havsnivå i vissa områden. Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning handlar om att minska sårbarheter och att ta tillvara möjligheter för att utveckla ett långsiktigt hållbart och robust samhälle.

Snöförhållanden i framtiden

Det finns även en kartvisningstjänst där den intresserade i detalj kan se hur snöförhållanden kan bli i framtiden, givet utvecklingen av klimatförändringarna. Kartskikten för snö hittas under ”Analyser/Miljö, hälsa och säkerhet/LST SMHI Klimatserier, meteorologi utökade snöindikatorer".

 

Geodataportal Länsstyrelserna Länk till annan webbplats.

Fågel på kvist

Foto: Mostphotos/ Hans Christiansson

Kontakt

Lina Molin

Samordnare Klimatanpassning

Jimmy Nilsson

Energi- och klimatstrateg

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss