Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länet gör stora investeringar på klimatomställningen

Senast nu i veckan invigdes ytterligare fyra elladdare för tung trafik och personbilar i länet. Lundstams Återvinnings AB har fått stöd och byggt elladdare i Lugnvik i Östersund. Det speciella med dessa snabbladdare är att de är publika. Det betyder att de är tillgängliga och anpassade för alla företag men även privatpersoner. Dessutom är de anpassade för både personbilar och tung trafik.

Fler laddstolpar. Mer elektriska fordon. Och fler eldrivna arbetsmaskiner hos länets jordbrukare.

– Klimatomställningsarbetet i Jämtlands län går bra. Ett av glädjeämnena är det energi- och klimatarbete som sker i länet, säger miljömålssamordnare Jimmy Nilsson.

I dag publiceras den årliga miljömålsuppföljningen för Jämtlands län. Läs rapporten här. Länk till annan webbplats.

Samtidigt pågår de internationella klimatförhandlingarna i Dubai. Det globala klimatet förvärras och nya värmerekord slås.

Utsläppen måste minska överallt

– Utsläppen behöver minska över hela jorden, även i Jämtlands län. Elektrifiering av transporter och arbetsmaskiner är ett sätt att bidra till minskade utsläpp, säger Jimmy Nilsson.

– Därför är det väldigt glädjande att det under 2023 har genomförts många investeringar i så kallad laddinfrastruktur. Det är laddstolpar och all annan fast utrustning som behövs för laddning av elfordon, berättar Länsstyrelsens miljömålssamordnare.

I länet har många också investerat i elektriska fordon. Detta gäller inte bara personbilar utan även bussar, lastbilar och arbetsmaskiner.

Fakta:

  • Det fanns i oktober 2023 över 4 000 laddbara bilar i länet. Det är en ökning med 47 procent på ett enda år.
  • I länet finns det i dag dessutom 727 publika laddstolpar. Det är en ökning med 26 procent under samma period.
  • Många jordbrukare i länet har investerat i elektriska arbetsmaskiner under året.

Investeringarna har delvis skett med stöd av Klimatklivet. Det är ett statligt stöd som finns kvar och som ska utökas under år 2024.

Mer information om Klimatklivet finns på vår hemsida Länk till annan webbplats..

En viktig motor för att få fart på investeringarna är de olika informationsprojekt som drivs av Region Jämtland Härjedalen. Exempel på den typen av projekt är Förnybar 2030 och Fossilfria destinationer och besöksmål.

Målet i länet är en årlig utsläppsminskning på 10 procent.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss