Vind på kalfjället i Jämtlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vad behöver Nato när de övar i länet?

Brittisk soldat och fordon övar på en vintrig väg i Estland.

Brittiska soldater under övningen Winter Camp 2021, med värdlandsstöd från Estland. Foto: Nato

En torsdag i mitten av november samlades länets viktiga beredskapsaktörer på Länsstyrelsen för att träna värdlandsstöd – alltså vår hjälp till Natoförband som övar i eller rör sig genom länet. Vad behöver de för stöd egentligen?

Sedan 2014 har Sverige ett avtal med Nato om så kallat värdlandsstöd. Det innebär att svenska kommuner och myndigheter ställer upp med hjälp när Natoförband deltar i övningar och insatser i Sverige.

Äta, tanka, sova

Enkelt uttryckt behöver Nato tre saker när de kommer till länet, oavsett orsak och hur länge de stannar:

  • Äta
  • Tanka
  • Sova

Det låter inte helt olikt det vi själva behöver som privatpersoner när vi reser i landet, men om man har 20 000 soldater med sig blir logistiken betydligt krångligare.

Eskalerande scenario

Under övningen på Länsstyrelsen fick de drygt 40 deltagarna från kommuner, regionen, polis, räddningstjänst, Trafikverket och Försvarsmakten resonera över hur de skulle ta sig an en fiktiv insats inom värdlandsstöd. Scenariot sträckte sig från förberedelser till genomförande och hantering av oväntade händelser.

Nu har länets kommuner och större regionala organisationer fått prova på att hantera den här typen av frågor på en grundläggande nivå, säger Thomas Lindberg, biträdande beredskapsdirektör vid Länsstyrelsen Jämtlands län. En stor insats inom det här området ställer stora krav på samverkan, samordning och samarbete inom hela länet.”

Vad är värdlandsstöd?

Värdlandsstöd betyder att ett land möjliggör för Nato att till exempel transportera militär trupp genom landet. Sverige ingick ett avtal om värdlandsstöd med Nato redan 2014.

Sannolikheten för att värdlandsstöd ska bli aktuellt i ett skarpt läge har ökat avsevärt under de senaste åren. Därför kommer systemet att övas vid flera tillfällen i framtiden, med flera deltagare och i olika delar av länet.

Kontakt

Thomas Lindberg

Biträdande beredskapsdirektör

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss