Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Säkerhetstänk för den som färdas längs med de statliga vinterlederna

Bild på en vinterled i fjällen

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Du som färdas på statliga vinterleder i fjällen behöver vara medveten om att Länsstyrelsen inte har säkerställt ledernas säkerhet. Ledernas säkerhet och underhåll säkerställs årligen från och med den 15 februari.

Snömängden i länet möjliggör att det går att färdas med skoter och skidor längs med statliga vinterleder tidigare än andra år. Var därför aktsam och iaktta särskild försiktighet vid passage över vattendrag och sjöar. Den stora mängd snö som har fallit på isen isolerar och gör att isen inte växer till i samma takt.

Var förberedd på att väderförhållandena kan förändra sig mycket snabbt i fjällen. Håll alltid koll på väderprognosen och eventuella varningar för hårt väder.

Skötsel och underhåll statliga vinterleder

Under perioden 15 februari till och med den 19 april säkerställer Länsstyrelsen ledernas markeringar, passager över is samt kontrollerar att lederna är framkomliga och att vegetation inte skymmer markeringar, vägvisning och information.

Kontakt

Har du frågor eller synpunkter om våra fjälleder och tillhörande anläggningar så är du välkommen att kontakta oss på följande adress.

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss