Aktuella vädervarningar i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Norra civilområdet övar och stärker det civila försvaret

Illustration av en karta över de fyra nordligaste länen som ingår i det Norra civilområdet

I det Norra civilområdet ingår länsstyrelserna i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten.

Länsstyrelserna i det Norra civilområdet övar för att stärka det civila försvaret i norra Sverige. Senast prövades förmågan att rapportera under höjd beredskap.

Den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde har medfört ett behov av att stärka det civila försvaret och förmågan att agera samordnat vid krigsfara och krig. En del av det är att kunna rapportera till varandra för att skapa lägesbilder och fatta bra beslut.

Under höjd beredskap kommer det att vara särskilt viktigt att olika organisationer kan rapportera till varandra. Därför har länsstyrelserna i det Norra civilområdet övat på just detta.

Vikten av att öva ska aldrig underskattas. Särskilt inte när vi har en ny struktur för civilt försvar på plats där vi har nya rapporteringsvägar som behöver prövas och utvärderas, säger Karin Börjesson, kanslichef för det Norra civilområdeskansliet.

Övningen genomförs inom ramen för det regeringsuppdrag som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Försvarsmakten har fått om att pröva förmågan att rapportera under höjd beredskap. Utöver rapporteringsövningen har även ett sambandsprov genomförts och övningsserien avslutas med en övning för operativa chefer med fokus på erfarenhetshantering.

Majoriteten av aktörerna i den svenska krisberedskapsstrukturen deltar i de olika aktiviteter som genomförs.

Att ha förmåga att rapportera till varandra är ett viktigt verktyg för hela vårt krisberedskapssystem. För Länsstyrelsens del har det här varit en nyttig övning eftersom vi har fått möjlighet att testa hur rapporteringsvägarna ska fungera under höjd beredskap. säger Karin Lindgren, handläggare på Enheten för samhällsskydd och lokal övningsledare i Norrbotten.

Om civilområdena

Sverige har sedan den 1 oktober 2022 en ny struktur för civilt försvar och krisberedskap. Länsstyrelserna har delats in i sex civilområden med en ansvarig länsstyrelse i vardera. Länsstyrelsen i Norrbotten är civilområdesansvarig länsstyrelse i det Norra civilområdet där även Jämtland, Västernorrland och Västerbotten ingår.

Strukturen innebär till viss del nya bestämmelser vad gäller rapportering och informationsskyldighet under höjd beredskap.

Länsstyrelsernas arbete med civilt försvar

Strukturreformen av krisberedskap och civilt försvar på msb.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Karin Lindgren

Handläggare

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss