Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Rekordmånga deltagare på årets Totalförsvarsdagar

Vybild över 230 personer som sitter på stolar framför en scen

Vid årets Totalförsvarsdagar deltog drygt 230 personer. Foto: Anna-Lena Hesse, Försvarsmakten.

I oktober 2013 arrangerades Totalförsvarsdagarna för första gången. Då deltog knappt 50 personer från Försvarsmakten, länsstyrelserna, kommunerna i de fyra nordliga länen och några myndigheter. Årets Totalförsvarsdagar lockade drygt 230 deltagare från en stor mängd aktörer i det svenska totalförsvarssystemet.

Värdar för årets Totalförsvarsdagar var Norra civilområdet och Norra militärregionen.

Det jag verkligen tar med mig från de här dagarna är den gemensamma kraften som finns när det civila och det militära försvaret får möjlighet att mötas på det här sättet. Att det är så många deltagare vid årets totalförsvarsdagar tyder på att de här frågorna är högt prioriterade, säger Lotta Finstorp, civilområdeschef i det norra civilområdet.

Värdefullt att planera tillsammans

Temat för årets konferens var beredskapsplanering, försörjningsberedskap och värdlandsstöd – tre aktuella områden där det är viktigt att vi ökar vår gemensamma kunskap och förmåga.

Det har varit väldigt givande. Försvarsmakten är beroende av att det civila samhället fungerar för att vi ska kunna bedriva våra operationer. Därför är de här dagarna när vi kan planera gemensamt framåt oerhört värdefulla, säger överste Lars Karlsson, chef för Norra militärregionen.

Stöd till utländska förband

Under Totalförsvarsdagarna genomfördes en workshop där deltagarna fick möjlighet att diskutera frågor kopplade till värdlandsstöd. Värdlandsstöd handlar om att ge stöd till bland annat utländska militärförband så att de ska kunna verka och lösa sina uppgifter på svensk mark.

Martine Eng, kommunstyrelsens ordförande i Åre, tar med sig några saker hem till sin egen organisation:

Konferensen tydliggör att arbetet med värdlandstöd är prioriterat och något som vi måste göra tillsammans. Att våga ta steg framåt för att vara förberedd när behovet plötsligt kan uppstå är nödvändigt. Värdlandsstöd påverkar stora delar av vår organisation och nu tar vi de första stegen för att alla berörda ska arbeta mer operativt med detta. Första steget blir att färdigställa krigsorganisationen.

Lotta Finstorp och Lars Karlsson står på en balkong

Lotta Finstorp, civilområdeschef för Norra civilområdet, och Lars Karlsson, chef för Norra militärregionen. Foto: Anna-Lena Hesse, Försvarsmakten

Om civilområden

Sveriges länsstyrelser är indelade i sex civilområden. Syftet med indelningen är att stärka landets motståndskraft under fredstida krissituationer, höjd beredskap och krig.

I det norra civilområdet ingår länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland. Norrbotten är civilområdesansvarig länsstyrelse och civilområdeskansliet är geografiskt placerat i Luleå.

Länsstyrelsernas arbete i civilområdena Länk till annan webbplats.

Kontakt

Karin Börjesson

Kanslichef, norra civilområdeskansliet

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss