Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kan byggprojekt vara utsläppsfria? Nu påverkar vi framtidens byggarbetsplatser

Med 200 000 kronor hoppas Länsstyrelsen kunna stödja och stimulera det arbete som kommit igång med användandet av elektriska arbetsmaskiner,

Länsstyrelsen finansierar en översyn av byggprojekt som kan utföras utsläppsfritt i länet.

– Vi hoppas kunna stödja och stimulera det arbete som kommit igång med användandet av elektriska arbetsmaskiner, säger Jimmy Nilsson på Länsstyrelsen.

En grund för att driva klimatomställningen i länet, är den regionala energi- och klimatstrategin. Den heter Fossilbränslefritt 2030 Jämtlands län.

Strategin är ett samarbete mellan Länsstyrelsen och Region Jämtland Härjedalen.

– Nu fokuseras arbetet på de företag och kommuner som har planerade byggprojekt under kommande år, säger Jimmy Nilsson.

Stor del av länets utsläpp

Ett av fem fokusområden i strategin är Fossilfria transporter och arbetsmaskiner. Skälet till det är att transporter och arbetsmaskiner tillsammans står för hela 60 procent av utsläppen i länet.

– Vi tycker att projektet är viktigt för genomförandet av energi- och klimatstrategin. Därför får Region Jämtland Härjedalen nu 200 000 kronor för att kartlägga framtidens byggprojekt, berättar Jimmy Nilsson.

Utsläppsfria byggarbetsplatser

Flera projekt har genomförts för att minska utsläppen. Ett exempel är projektet Utsläppsfri arbetsplats där Östersunds kommun bygger EU:s första utsläppsfria arbetsplats. Det är en förskola i Torvalla.

Ett annat nyss påbörjat projekt är Förnybart 2030. Det arbetar med att försöka påskynda omställningen av tunga fordon och arbetsmaskiner.

Kontakt

Jimmy Nilsson

Energi- och klimatstrateg

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss