Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu provfiskar vi för att skydda flodkräftan

– Jag uppmuntrar allmänheten att höra av sig till oss om de känner till kräftförekomster i länet. Det gäller både signalkräfta och flodkräfta, säger Anders Rydeborg på Länsstyrelsens Vattenenhet. Foto: Mostphotos

Nu provfiskar Vattenenheten kräftor. Framför allt följer vi upp rykten om den invasiva och främmande arten nordamerikansk signalkräfta. Den har planterats ut illegalt på ett okänt antal platser i länet.

Den nordamerikanska signalkräftan bär på kräftpesten utan att själv drabbas så hårt av den.

Kräftpesten innebär dock en hundraprocentig död hos vår inhemska, skyddsvärda och starkt utrotningshotade flodkräfta.

En hink med signalkräfta på fel ställe kan helt utplåna ett av våra få, kvarvarande flodkräftbestånd.

De få flodkräftbestånd vi har kvar är viktiga för artens överlevnad i länet. Det gäller nationellt också då det ser ännu värre ut i de andra länen i Sverige, förutom i Norrbotten.

– Det ser illa ut även i Finland, Danmark, Norge och Baltikum vilket är de andra länderna där signalkräfta finns, säger Anders Rydeborg, vattenhandläggare vid Länsstyrelsen Jämtlands län.

– Jag uppmuntrar allmänheten att höra av sig till oss om de känner till kräftförekomster i länet. Det gäller både signalkräfta och flodkräfta.

Vattenhandläggare Anders Rydeborg på Länsstyrelsen följer upp rykten om den invasiva, främmande arten amerikansk signalkräfta. En hink med signalkräfta på fel ställe kan utplåna ett helt bestånd av våra få kvarvarande flodkräftor.

Tipsa oss om var signal- och flodkräftor finns

Kontakt

Anders Rydeborg

Vattenhandläggare, Natura 2000-vatten

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss