Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Det här händer med ansökan från STF

Storulvån

Foto: Alf Kjellström

Ansökan om markupplåtelse från STF för västra Jämtlandsfjällen har inkommit till Länsstyrelsen Jämtland. I samband med detta tittar vi bland annat på fjällsäkerheten och hur den kan garanteras när STF stänger fjällstugan Gåsen. Det finns också en del formalia som ska redas ut innan avtal kan skrivas, bland annat kostnaden för arrendet. Ett färdigt avtal väntas vara klart senast vid årsskiftet 2023/2024.

STF:s nuvarande markupplåtelseavtal i västra Jämtlandsfjällen, omfattande ett antal fjällstugor och tre fjällstationer, kom till 1998. Inom ramen för avtalet ryms bland annat Blåhammaren och Sylarna, liksom fjällstugan Gåsen.

Avtalet är över 25 år gammalt, och med anledning av att situationen i fjällvärlden förändrats avsevärt under denna tid, sades avtalet upp för omförhandling av Länsstyrelsen Jämtland i februari 2022. Bakgrunden är bland annat att antalet fjällbesökare ökat under denna tidsperiod. Avtalet behövde även ses över med anledning av arrendeavgiften.

Vad händer nu?

  • Länsstyrelsen väntar på en värdering av STF:s arrende som ska tas fram av en extern aktör. När vi fått värderingen kan vi sätta rätt pris på arrendet.
  • Samebyarna ska få möjlighet att yttra sig formellt över STF:s ansökan.
  • Samtal pågår fortfarande om Rogenstugan och Skedbrostugan i Funäsfjällen.
  • Länsstyrelsen har två uppdrag som påverkar nyttjande av fjällstugor och vandringsleder:
    • Det ena uppdraget är att avgöra vilka som får arrendera mark på renbetesfjällen. Det är därför länsstyrelsen ska pröva om STF:s ansökta verksamhet kan upplåtas utan en avsevärd olägenhet för rennäringen.
    • Det andra uppdraget är som förvaltare av det statliga ledsystemet. Inom ramen för detta uppdrag tittar vi på hur säkerheten kan garanteras längs leden när fjällstugan Gåsen stänger.


Tidigare nyhet: STF har nått överenskommelse med flera samebyar – underlag för avtal skickas in till Länsstyrelsen | Länsstyrelsen Jämtland (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss