Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Norrländskt samarbete ska
höja kvaliteten på älgstammen

I arbetet kommer bland annat älgarnas storlek, föda och vikt att kontrolleras. Foto: Mostphotos

Nu startar ett samarbete mellan de nordligaste länsstyrelserna, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Svenska Jägareförbundet och stora skogsbolag. Syftet är att förbättra kvaliteten på älgstammen.

Satsningen görs både för att få mer kunskap om älgstammen och för att öka engagemanget för älgförvaltning. Det gäller exempelvis inrapportering av den data som behövs.

SLU kommer i år att genomföra studier med fokus på älgstammens kvalitet. Det kommer att ske genom insamling av prover från fällda älgar inom ett par älgskötselområden i Härjedalens kommun.

Vad är kvalitet?

Med kvalitet menas älgarnas:

 • Ålderssammansättning
 • Reproduktion
 • Storlek
 • Föda
 • Vikt
 • Energinivåer
 • Stresshormoner

De nya studierna kompletterar tidigare forskning där fokus legat på hur älgen påverkar sin livsmiljö, hur de rör sig och hur mycket de äter. Hur betandet påverkar skogen, skogens tillväxt och biologisk mångfald, ska också studeras.

Minskat antal älgar

- Resultaten kommer att ge ny, viktig kunskap för älgförvaltningen. Det behövs då antalet älgar har sjunkit, säger Fredrik Widemo, forskningsledare för projektet på SLU.

- Livsmiljöerna har förändrats på grund av ökande stammar av andra hjortvilt, ett förändrat klimat och ändrad markanvändning.

 

Jaktlagen är en av flera viktiga delar i arbetet. Foto: Mostphotos

Behöver jaktlagens hjälp

Alla jaktlag i Jämtlands län uppmanas att rapportera in fällda älgars ålder och vikt. Jaktlagens rapporter kommer in via viltdata, jaktrapport eller direkt i länsstyrelsernas älgportal Älgdata. Detta bidrar med viktigt kunskapsunderlag.

Jaktlagen uppmanas rapportera vikter som oputsade slaktvikter, det vill säga innan man skurit bort eventuella skottskador och liknande. Åldersbestämning ska endast göras utifrån snittade och bedömda tänder.

Fakta om samarbetet:

 • Länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland ansvarar för det övergripande arbetet.
 • Jägareförbundet ger utbildningar.
 • De stora skogsbolagen i de olika länen, bidrar med information till jaktlagen men även viss finansiering.
 • SLU leder ett flerårigt forskningsprojekt för att samla in viktiga data om älgstammens kvalitet.

Kontaktpersoner

Jerk Sjöberg
Vilthandläggare, Länsstyrelsen i Jämtlands län
Telefon: 010-225 36 56
klovviltshandlaggare.jamtland@lansstyrelsen.se

Magnus Hansson, jaktvårdskonsulent på Svenska Jägareförbundet,
telefon: 010-584 70 44 , 076-7766044
Magnus.Hansson@jagareforbundet.se

Fredrik Widemo, Universitetslektor och docent på Sveriges lantbruksuniversitet
telefon 090-786 81 40
fredrik.widemo@slu.se

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss