Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Afrikansk svinpest hittad hos vildsvin i Sverige

Bilden är en skärmdump från EFSAs film "Africa Swine Fever - how to stay one step ahead".

Svinpest kan spridas mellan vildsvin och grisar men drabbar inte människor. Foto: European Food Safety Authority (EFSA)

Afrikansk svinpest har upptäckts i ett prov från ett dött vildsvin som hittats utanför Fagersta. Sjukdomen är en allvarlig virussjukdom som drabbar vildsvin och grisar. Däremot påverkar den inte människor eller andra djur.

Sedan den 25 augusti har sju vildsvin hittats döda i Fagerstatrakten. Prover från åtminstone ett av dessa har visat sig innehålla afrikansk svinpest, en dödlig sjukdom som drabbar vildsvin och grisar men inte människor.

Jordbruksverket, jägarorganisationer och andra berörda parter arbetar med att lokalisera, begränsa och bekämpa smittan.

Råd till jägare och grisägare

Jägare och andra som rör sig i skog och mark, även hos oss i Jämtland och Härjedalen, uppmanas att rapportera till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) om de hittar döda vildsvin i skogen. Det görs via den här webbsidan:

www.rapporteravilt.sva.se Länk till annan webbplats.

Grishållare uppmanas att se över sin biosäkerhet och kontakta veterinär vid tecken på sjukdom eller ökad dödlighet.

Fakta om afrikansk svinpest

  • Afrikansk svinpest är en smittsam virussjukdom. Den drabbar vildsvin och grisar med allvarliga symtom som feber, blödningar, vinglighet och dålig matlust. Oftast dör ett smittat djur inom en vecka.
  • Sjukdomen drabbar inte människor.
  • I Europa finns sjukdomen både hos vildsvin och tamgrisar sedan 2007, framför allt i de centrala, östra och södra delarna. I EU finns den sedan 2014.
  • Sedan den kom till EU har smittan spridits bland vildsvin med en hastighet av cirka 1–2 kilometer per månad. Men det har även hänt att smittan plötsligt har dykt upp flera hundra kilometer från tidigare fall.
  • Smittan kan spridas genom direktkontakt mellan smittade och friska grisar, men även indirekt via förorenade material, personer, fordon och foder. I rått och fryst kött kan virus överleva i flera månader.

Källa: Jordbruksverket

Kontakt

Maria Lundvall

Länsveterinär

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss