Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landshövdingen besökte björnjägarna första jaktdagen

Landshövdingen (i röd jacka) var på plats när 17-åriga Elina Holter kom först till besiktningsstationen i Strand. Hon jagade tillsammans med sin pappa Olle Holter och fällde en hona på 127 kilo. I bakgrunden Länsstyrelsens naturbevakare Nicklas Persson och Nicklas Blad

– Det är väldigt nyttigt att göra det här besöket. Att få möta både jägarna och vår egen personal är lärorikt.

Det sa landshövding Marita Ljung när hon besökte en besiktningsstation på premiären av björnjakten.

Tidigt i morse startade licensjakten på 185 björnar. Alla björnar ska besiktigas och provtas av Länsstyrelsen. En av stationerna ligger i byn Strand nära Strömsund.

Det är Länsstyrelsernas naturbevakare som gör provtagningen och på plats tidigt från morgonen fanns Nicklas Persson och Nicklas Blad. Och landshövdingen.

– Det finns många goda skäl för mig att lära mig mer om björnjakten. Den har ett stort allmänintresse i vårt län då den berör många fler personer än jägarna.

– Och det är vi på Länsstyrelsen som ansvarar för jaktens omfattning och genomförande. Då tycker jag det är viktigt att jag lär mig mer om hur arbetet går till, säger Marita Ljung.

Förväntansfulla reportrar

Mediaintresset var stort och alla förberedelser gjorda. Tiden innan den första björnen kom in var fylld av förväntan och kanske en aning spänning.

Först till Strand kom 17-åriga Elina Holter med en honbjörn på 127 kilo. Hon drog till sig allas uppmärksamhet.

– Jag blev skakig efter att jag tryckt av. Det var otroligt spännande och jag och pappa sköt samtidigt, berättade Elina som sköt sin första björn med pappa Olle Holter vid sin sida.

Under provtagningen vägdes och mättes björnen. Naturbevakarna tog dessutom prov på en tand, muskel samt en hudremsa med päls. Ytterligare prover tas av honbjörnar på bland annat spene, blod och parasiter.

Landshövdingen deltog i provtagningen och fick se på och lära sig mer om björnar - från tandstorlek till maginnehåll.

VARFÖR BEDRIVS LICENSJAKT EFTER BJÖRN?
• Det huvudsakliga syftet med licensjakten är att minska skadorna för rennäringen. En målsättning är att bibehålla stor trygghet och acceptans kring rovdjur i Jämtlands län.
• Licensjakt är en strikt kontrollerad förvaltningsåtgärd som används för att förvalta en population.

VARFÖR 185 BJÖRNAR?
• Björnpopulationen i länet är hög och ligger över förvaltningsmålet om 650 björnar.
• Beräkningen har sin grund i en beskattningsmodell som baseras på bästa tillgängliga forskning.
• Vid beslut om licensjakt görs bedömningar i syfte att inte äventyra gynnsam bevarandestatus på nationell, regional eller lokal nivå.

VARFÖR BESIKTAR VI SAMTLIGA FÄLLDA BJÖRNAR?
• En förutsättning för licensjakt är att den ska vara strikt kontrollerad och därför ska samtliga fällda björnar besiktas.
• För att björnpopulationen ska kunna förvaltas på bästa sätt behöver förvaltningen bland annat veta vilka björnar som fälls och hur gamla de är.
• De mått och prover som tas används också som underlag för forskningen i syfte att exempelvis övervaka björnpopulationens hälsa och status.

VILKA PROVER TAR VI OCH VARFÖR?
Från samtliga björnar tar Länsstyrelsens besiktningspersoner följande prover som tillfaller staten:

1. Mått och vikt
2. En tand
3. Ett muskelprov
4. Referensprov/hudremsa med päls.

Utöver de ovan nämnda proverna tas ytterligare prover från ungefär 20 honbjörnar samt alla märkta björnar:
1. Ytterligare en tand
2. Blod
3. Hår
4. Spene
5. Livmoder och äggstockar från honor
6. Båda testiklarna från hanar (endast från märkta hanbjörnar)
7. Pälslus eller andra ektoparasiter
8. Tarmparasiter

Proverna skickas till Statens Veterinärmedicinska Anstalt.

VARFÖR HAR LÄNSSTYRELSEN FÄRRE BESIKTNINGSSTATIONER ÄN FÖRRA ÅRET?
Länsstyrelsen har fått minskade ekonomiska medel vilket påverkar myndighetens hantering av fällda björnar. I år fokuseras besiktningsstationerna till länets kärnområden för björnpopulationen, och stationerna är aktiva under de tider då avskjutningen förväntas vara hög. Under den förväntade perioden med låg avskjutningstakt kommer besiktningarna ske i en besiktningsstation i de centrala delarna av länet (Lit).

VAD KAN JÄGARNA GÖRA FÖR ATT SKYNDA PÅ HANTERINGEN?
• Anmäl den fällda björnen till Länsstyrelsen så snart som möjligt. Länsstyrelsen informerar då om hur djuret ska hanteras.
• Det är viktigt att transportera björnen till besiktningsstationen skyndsamt. Tid är en avgörande faktor för att minska risken att björnen surnar.
• Ta ur björnen och sätt en pinne i bukhålan för att påskynda kylning. Ta med maginnehållet till besiktningen.

VILKEN JAKTTILLSYN BEDRIVER LÄNSSTYRELSEN UNDER HÖSTEN?
Länsstyrelsen bedriver jakttillsyn året om, men under hösten fokuseras tillsynsinsatserna till licensjakter efter stora rovdjur samt småviltjakt på renbetesfjäll.

Mer information om björnjakten:

Skicka mejl till rovdjurshandlaggare.jamtland@lansstyrelsen.se
Ring Länsstyrelsens växel på 010-225 30 00 och sök rovdjurhandläggarna.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss