Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Analys tyder på osäkerhet

på länets bostadsmarknad

Foto: Roland Magnusson/Mostphotos

Bostadsutvecklingen har varit stark runt om i länet senaste åren, främst i Östersunds och Krokoms kommun samt runt de stora turismanläggningarna i länet. Befolkningen i Jämtland ökar varje år trots negativa födelsetal. Många flyttar fortsatt till Jämtland.

– Det finns ett underskott av bostäder på flera av länets orter där många vill bo.

– Vikande befolkningsunderlag leder däremot till överskott i andra delar, säger Tobias Johansson på Länsstyrelsen Jämtlands län.

Analysen visar på flera faktorer som förväntas begränsa bostadsutvecklingen i länet. Svårigheter att låna pengar för bostadsbyggande märks av i de flesta av länets kommuner. Antalet väntas därför inte bli desamma som antalet planerade byggen i länet.

Vänder sig till kommunerna

Länsstyrelsens bostadsmarknadsanalys syftar till att redovisa läget på bostadsmarknaden i Jämtlands län. Analysen vänder sig till länets kommuner och beslutsfattare som stöd i deras arbete med bostadsförsörjning.

Analysen riktas även till andra aktörer inom bostads- och byggsektorn som kan ha intresse av att följa utvecklingen på bostadsmarknaden i länet.

Läs analysen Pdf, 1.9 MB.

Fakta:

  • Bostadsmarknadsanalys görs av Länsstyrelsen varje år och redovisas till Boverket.
  • Analysen baseras på data från en mängd källor samt bostadsmarknadsenkäten som respektive kommun fyllt i.
  • Analysen redovisar bostadsläget för särskilda grupper. Exempel är studenter, äldre, nyanlända och personer med funktionsnedsättning.

Kontakt

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss