Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

DNA-analys på hunden i Lit visar inga spår efter varg eller andra rovdjur

DNA-analysen som utfördes på hunden i Lit visar inga spår efter varg eller andra rovdjur.

Den 18 juli angreps en hund av ett djur som ägarna misstänkte var en varg. Hunden och platsen undersöktes av naturbevakare och DNA-analys har genomförts.

DNA-analysen visar inte spår efter något stort rovdjur. Spår har endast säkrats efter hund.

Länsstyrelsen har haft kontakt med Viltskadecenter och deras bedömning är att bitmärkena på hunden inte är typiska för varg. Bitmärkena är heller inte typiska för något annat stort rovdjur.

Ägarna är informerade om resultatet från DNA-analysen samt Viltskadecenters utlåtande.

Kontakt

Rovdjurshandläggare på Länsstyrelsen Jämtlands län

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss