Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Regeringen ändrar Länsstyrelsens beslut och säger ja till Fjällmaraton 45K

Storbäcken på Ottfjället

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Regeringens beslut innebär att arrangören ges möjlighet att genomföra Fjällmaraton 45K för 800 deltagare den 5 augusti.

Mot bakgrund av att Fjällmaraton 45K har genomförts under många år och att den aktuella tävlingen är planerad att genomföras under en kortare tidsperiod, gör regeringen bedömningen att tävlingen inte är en stor olägenhet för renskötseln och därför ska tillåtas.

Länsstyrelsen Jämtlands län beslutade under våren att inte ge tillstånd till att genomföra Fjällmaraton 45K i Vålådalen. Däremot fick Fjällmaraton tillstånd för tävlingen Fjällmaraton 100K med 200 deltagare eftersom bedömningen var att den tävlingen inte stör renskötseln på ett otillåtet sätt.

Kontakt

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss