Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hästar och torka – tips till dig som har hästar

Islandshästar betar på äng

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Torka och därmed brist på foder drabbar nu många hästägare. Här finns viktig information kring foderimport men också råd för hantering av betesdjur vid torka.

Stora delar av Sverige är i år påverkat av torka, med följder som innebär att beten torkar bort och att förstaskörden av vallfoder på många håll varit väsentligt mindre än normalt. Det är för tidigt att avgöra hur allvarliga konsekvenserna blir, men du som håller hästar gör klokt i att hålla dig informerad kring vad som kan vara viktigt att tänka på avseende beten och planera din grovfoderanskaffning med god framförhållning. Länsstyrelser i landet nås av information om att många funderar på att importera foder – något som kan innebära stora risker för att få in djur- och växtsmittor eller ogräs som inte idag finns i Sverige. Vi har samlat viktig information kring dessa frågor som vi hoppas kan underlätta för dig som har hästar.

Hjälp dina betesdjur vid torka och värme - SVA Länk till annan webbplats.

Producera och hantera foder på lantbruk och annan primärproduktion - Jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.

Registrering av primärproduktion | Länsstyrelsen Jämtland (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Att tänka på vid import av grovfoder – länk till information hos Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Så utfodrar du hästen vid foderbrist - HästSverige (hastsverige.se) Länk till annan webbplats.

Information till Hästsverige - LRF-häst Länk till annan webbplats.

Kontakt

Britta Hamrén

Samordnare Jordbrukarstöd

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss