Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

GPS-märkt varg har observerats söder om Östersund

Varg

Foto: Mostphotos

Senaste tiden har en varg observerats vid ett flertal tillfällen i trakterna mellan Näkten och Brunflo söder om Östersund. Den har även fotograferats av viltkameror i området. Länsstyrelsen känner till att vargen finns i området.

Den varg som observerats är en GPS-märkt hane som härstammar från reviret Stagelåsen som ligger på gränsen mellan Västernorrlands och Gävleborgs län. Vargen har märkts inom ramen för ett forskningsprojekt. Vargens halsband skickar positioner sporadiskt och Länsstyrelsen vet därför inte alltid var vargen befinner sig för stunden. Vargen har inte angripit något tamdjur eller på annat sätt uppträtt avvikande.

Vad kan du som djurägare göra?

Som djurägare kan det finnas en ökad oro för angrepp när varg finns i närområdet. Du som djurägare kan förebygga angrepp av varg. Två åtgärder som du själv kan vidta är att utöka tillsynen över dina djur och att du ser över dina stängsel. Beroende på din djurhållning och hur området ser ut kan det även vara aktuellt med andra åtgärder. Det finns bra information att hämta på Viltskadecenters hemsida, kring vad du själv kan göra för att förebygga vargangrepp:

Akuta åtgärder | Externwebben (slu.se) Länk till annan webbplats.

Även Länsstyrelsen kan bistå med rådgivning till enskilda djurägare. Länsstyrelsen har också viss förebyggande utrustning att låna ut till lantbrukare i behov av akut hjälp. Om du råkar ut för vargangrepp ska du omgående ringa Länsstyrelsen på nummer 010-225 30 40.

Har du hund?

Är du hundägare och känner oro? Länsstyrelsen vill påminna om att hund ska hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. Länsstyrelsen uppmanar dig som hundägare att hålla din hund kopplad.

Känner du oro över att möta varg?

Du kan känna oro över att möta varg. Två förebyggande åtgärder du själv kan vidta är att se till att eventuellt matavfall och slaktrester hanteras så att vilda djur generellt inte kommer åt dem. Det minskar även sannolikheten att en varg söker sig nära bebyggelse. Du kan även röra dig ljudligt, prata, sjunga eller på annat sätt ge dig tillkänna när du rör dig i skog och mark. Även här har Viltskadecenter tagit fram bra information om hur du bör agera om du möter en varg:

Om du möter varg, pdf (viltskadecenter.se) Länk till annan webbplats.

Rapportera rovdjursobservationer

Allmänheten kan rapportera rovdjursobservationer genom e-tjänsten Skandobs.

Rapportera rovdjursobservation (skandobs.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Rovdjurshandläggare på Länsstyrelsen Jämtlands län

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss