Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Upphävande av beslut om eldningsförbud

Med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor beslutar Länsstyrelsen att föreskriva om upphävande av eldningsförbud i Härjedalen och Bergs kommun samt övriga delar av länet öster om väg E45 i Jämtlands län (4138-2023). Beslutet om upphävande av eldningsförbud gäller från och med 28-06-2023 klockan 18:00.

Kontakt

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss