Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen har fattat beslut om licensjakt på björn i länet 2023

Björn i naturen.

Foto: Mostphotos.com

Licensjakten omfattar 185 björnar som får jagas inom totalt fem jaktområden. Björnstammen i Jämtlands län är stor och rennäringen har betydande skador kopplade till den. Nuvarande björnstam ligger över länets beslutade förvaltningsmål.

Licensjakten på björn ska ske med huvudsyfte att minska rennäringens skadenivåer men ska också ta hänsyn till fäbodbrukets skadebild samt bidra till gynnsamma psykosociala förutsättningar för befolkningen i Jämtland där målsättningen är att bibehålla stor trygghet och acceptans kring rovdjur.

Stor men minskande björnstam

Länsstyrelsens uppfattning är att björnstammen i länet alltjämt är stor men att den har minskat sedan spillningsinventeringen som genomfördes 2020. Minskning av stammen är nödvändig för att uppnå syftet med licensjakten och för att nå förvaltningsmålet för stammens storlek i länet. Förvaltningsmålet för björnstammen är 650 individer.

- Vi bedömer fortsatt att ett relativt högt uttag behövs även under detta års licensjakt. Totalt sett, om vi inkluderar såväl skydds- som licensjakt, bedömer vi att ungefär en fjärdedel av stammen omfattas av jakt på något sätt, säger Emma Andersson, vilthandläggare på Länsstyrelsen Jämtlands län.

Fem jaktområden

Licensjakten på björn sker i år inom totalt fem jaktområden. Från och med 1 oktober upphävs områdesindelningen och kvarvarande björnar får då fällas var som helst i länet. Detta skedde även under förra årets licensjakt efter björn men då släpptes tilldelningen något tidigare.

- De särskilt skadedrabbade områdena inkluderar främst samebyarnas kalvningsområden och åretruntmarker men också intilliggande ytor där skadegörande individer kan befinna sig under hösten. Det är också viktigt att alla björnar kan fällas varför vi beslutat att upphöra med områdesindelningen från och med 1 oktober, säger Emma Andersson, vilthandläggare på Länsstyrelsen Jämtlands län.

Nya villkor

Det har skett några förändringar i villkoren för jakten jämfört tidigare år, det har bland annat tydliggjorts att ansvaret för jakten ligger hos den enskilda personen. Det har också skett lättnader i bestämmelserna runt jakt med åtel.

- Naturvårdsverket presenterade i höstas nya föreskrifter för licensjakt efter björn och det är dessa vi nu fört in i beslutet. Som konkret exempel kan nämnas att det nu är tillåtet att släppa hund och ta upp spår av björn vid en åtel, säger Emma Andersson, vilthandläggare på Länsstyrelsen Jämtlands län.

Resurskrävande hantering

Länsstyrelsen har fått minskade ekonomiska medel vilket påverkar hanteringen av björnar fällda vid licensjakt. Länsstyrelsen kommer att minska antalet besiktningsstationer och det betyder att den enskilde jägaren i större utsträckning behöver transportera fällda björnar till den plats Länsstyrelsen anger.

- Det är rent praktiskt en utmaning för oss att hantera ett stort uttag och vi behöver hushålla med de ekonomiska resurser vi i dagsläget har. Detta kan innebära längre resor för den enskilde jägaren vad gäller transport till och från besiktning, säger Emma Andersson, vilthandläggare på Länsstyrelsen Jämtlands län.

Mer information

På Länsstyrelsen Jämtlands läns webbplats finns mer information om årets licensjakt och vad som gäller vid jakt med åtel. Det är här du ansöker om att få anlägga åtel.

Kontakt

Rovdjurshandläggare på Länsstyrelsen Jämtlands län

Emma Andersson

Vilthandläggare

Nicklas Rumm

Vilthandläggare

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss