Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landshövdingen deltog i samtal

om företagens krisförberedelser

Thomas Eneström och Olle Ytterberg - båda från Combitech - landshövding Marita Ljung samt Håkan Gunneriusson från Mittuniversitetet, deltog på en företagarträff på temat "Näringslivets roll i krig och kris i Jämtland."

Olle Ytterberg från företaget Combitech, pratade om näringslivets roll i krig och kris när Peak Innovation bjöd in till samtal.

– Ge alla anställda en krislåda i julklapp. Och så måste vi komma ihåg att kunna fungera i kris och krig. Det är också hållbarhet.

- Jag tycker att ni gjort en fantastiskt bra rapport, sa landshövding Marita Ljung till Olle Ytterberg och Thomas Eneström från Combitech.

Combitech har gjort en rapport på uppdrag av Peak Innovation, i samarbete med Samling Näringsliv. Den handlar om näringslivets roll i händelse av krig och kris. Och rapporten lyfter enskilda företagares behov och möjligheter:

  • 70 procent av företagarna vill lära sig mer om beredskap och totalförsvar,
  • 77 procent av de 510 tillfrågade företagsledarna upplever en otydlighet från regering och andra myndigheter,
  • under 10 procent av Sveriges företagare har beredskap att klara en påfrestning, enligt rapporten,
  • Informationssäkerhet och cybersäkerhet är de beredskapsfrågor som diskuteras mest, samt
  • varannan beslutsfattare i företagen anser att totalförsvaret är en angelägen fråga.

Viktigt med vägar och järnvägar

En faktor som Thomas Eneström lyfte tydligt, var transporter och infrastruktur genom länet.

– Bra järnväg och väg behövs om militärfordon från Nato ska passera genom länet. Militära fordon kommer att behöva åka genom länet.

– Länet är också viktigt eftersom det levererar skogsråvara och en betydande andel av all svensk el. Dessutom kommer länet att få ta emot svenska flyktingar om södra Sverige hotas, sa Combitechs Thomas Eneström som gjort rapporten.

Landshövdingen fick också en fråga om Länsstyrelsens roll och uppgifter i kris- och krigssammanhang.

– Vi arbetar med samverkan och samarbete med kommuner, region och Försvarsmakten. Vi ingår i Civilområde Norr tillsammans med de tre andra nordligaste länen, så vi har många vi samarbetar med.

– En landshövding är länets civila överbefälhavare vid höjd beredskap. Det innebär att jag har mandat att fatta beslut om allt från evakueringar till matransonering, förklarade Marita Ljung.

-Den bästa beredskapsplanen görs av de som berörs, alltså ni! sa rapportens författare Thomas Eneström.

Kontakt

Claes Ahlström

Kommunikatör

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss