Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Glada gymnasieelever tog emot stipendier av landshövdingen

Stipendiater Norrbys stipendium

Landshövding Marita Ljung delade på torsdagen ut stipendier från två olika fonder till 16 glada avgångsstudenter vid Wargentinskolan och Jämtlands Gymnasium. Stipendierna kommer dels från Märit och Herje Norrbys stipendiefond, dels från Clara och Sjune Svenssons fond. Ceremonin ägde rum på landshövdingens residens.

Från Märit och Herje Norrbys stipendiefond delades sex stipendier ut till följande studenter vid Wargentinskolan: Flisa Ravald, Elina Sandlund, Hanna Fureman, Teodor Flykt, Felicia Caarls och Signe Roos

Stipendiefonden är ett resultat av att läraren Inga-Märta Johansson år 1999 skrev ett brev till Märta Rausing (född Norrby), gift med affärsmannen Hans Rausing. Inga-Märta bad om ett bidrag till en studieresa eller i andra hand till en stipendiefond.

Märta Rausing nappade på idén om en stipendiefond. År 2000 – 50 år efter att Märta Rausing själv tog studenten från Wargentinskolan – delades stipendiefondens första tre stipendier ut. Sedan dess har sammanlagt 106 stipendiater fått bidrag från fonden.

Syftet är att ge studenter som är goda förebilder och har fina studieresultat, en möjlighet att studera utomlands i minst sex månader.


Clara och Sjune Svenssons stipendiefond

Clara och Sjune Svensssons stipendiefond har funnits sedan 1963. Historien börjar egentligen i slutet av 1800-talet. Då föddes de två skånska bröderna Årad och Sjune Svensson, vilka har spelat en stor roll i den jämtländska industrihistorien.

De nio stipendiater som har fått årets stipendier ur Clara och Sjune Svensssons stipendiefond är Elliot Stenqvist, Fillipa Pålsson, Maja Dahlback, Alice Liljefelt och Hedda Krogstadholm Granath från Ekonomiprogrammet. Maya Tallbom, Disa Bergerstedt, Oscar Eriksson, Olle Hejdenback från Teknikprogrammet.

Kontakt

Anneli Zetterström

Landshövdingens sekreterare

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss