Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Strategiskt ledningsforum för civil beredskap

Sommarbild av Malmö kongress- och konserthus.

Malmö stod värd för länsstyrelsernas högnivåmöte. Foto: Mujo Korach/Mostphotos

Alla Sveriges landshövdingar, länsråd, civilområdeschefer, kanslichefer och försvarsdirektörer/beredskapsdirektörer samlades i början av veckan för att fokusera på totalförsvarsutveckling.

– Vi har haft många givande samtal i två dagar utifrån scenariospel under ledning av Försvarshögskolan, där vi testades i våra respektive roller, berättar landshövdingen. 

I övningen, med ett eskalerande scenario med en allvarlig händelseutveckling i landet, arbetade deltagarna gruppvis – både tillsammans med sina kollegor med motsvarande roll på annan länsstyrelse, tillsammans civilområdesvis och även i blandade grupper tillsammans med kollegor från andra länsstyrelser. 

– Vi har haft stor behållning av att få öva länsledningarna tillsammans med våra kanslichefer och beredskapsdirektörer i hela landet. Vi identifierade flera gemensamma utvecklingsområden och åtgärdsförslag och gjorde tolkningar av våra uppdrag och roller utifrån strukturreformen vi just genomgått, säger Susanna.

Den 1 oktober infördes en ny struktur för civil beredskap i Sverige och landet delades in i sex civilområden. Just nu pågår ett stort omställningsarbete, och av den anledningen finns också en stor anledning att öva och pröva systemet. Och tillsammans ta ansvar för att utveckla vidare. 

Tillsammans bygger vi totalförsvar 

– Det är en mycket viktig framgångsfaktor att nyckelfunktioner och högsta ledningen i alla samhällsviktiga organisationer arbetar nära tillsammans med beredskapsfrågorna. Det här är ett teamarbete av rang, och ett gemensamt åliggande för alla som bedriver samhällsviktig verksamhet, säger Marita.

– Det duger inte längre att enskilda medarbetare/funktioner får bära ansvaret. Det här är en verksamhetsfråga och ytterst en ledningsfråga. Jag har förmånen att få arbeta i en organisation som insett vikten av delaktighet och gemensamt ägarskap i beredskapsfrågorna. Vi tillsammans signalerar även till alla våra övriga aktörer i länet att det är den enda vägen framåt. Alla behövs i totalförsvaret, tillägger Maria.

Bild rakt framifrån av länsråd Susanna Löfgren, landshövding Marita Ljung och beredskapsdirektör Maria Kanka.

Jämtlands län representerades av länsråd Susanna Löfgren, landshövding Marita Ljung och beredskapsdirektör Maria Kanka.

Kontakt

Maria Kanka

Beredskapsdirektör