Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny ansökningsomgång av Klimatklivet 18–29 september!

Det är nu klart att nästa utlysning av Klimatklivet kommer att vara öppen för ansökningar mellan den 18 och 29 september i höst. I denna utlysning är det även möjligt att söka stöd för laddstolpar för allmänheten.

Stor fördel för åtgärder med kort genomförandetid

På grund av en oklar budgetsituation så innebär denna utlysning speciella förutsättningar för att få stöd. Det kommer att vara stor fördel för åtgärder med kort genomförandetid, det vill säga åtgärder som blir färdigställda till senast den 30 juni 2024.

Stödförutsättningarna för åtgärder med längre genomförandetid kommer att bli tydligare i samband med regeringens höstbudget.

Särskilda regler för publik laddinfrastruktur

Denna ansökningsomgång kommer Naturvårdsverket endast att ta emot anbud för laddstationer som blir färdigställda senast den 30 juni 2024.

I juni kommer information om vidare villkor som kommer gälla för anbud om laddstolpar för allmänheten - så kallad publik laddinfrastruktur - att publiceras på naturvårdsverkets webbplats.

Tips inför utlysningen

En noggrant förberedd ansökan minskar risken för kompletteringar och förbättrar möjligheterna till en snabb ansökningsprocess. Detta kan vara extra viktigt vid åtgärder med kort genomförandetid.

Den som ska söka stöd i höstens omgång kan därför med fördel påbörja förberedelserna redan i dag.

Observera att åtgärder inte får ha påbörjats innan besked om stöd.

Kontakt

Jimmy Nilsson

Miljömålssamordnare