Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt beslut för Vålådalens naturreservat

Länsstyrelsen i Jämtlands län har fattat nytt beslut för Vålådalens naturreservatet i Åre kommun.

Beslutet berör fastigheterna Bunnerviken 1:11, 1:12, 1:13 och 2:1, Hårbörsta 1:12, 2:19, 2:20 och 2:21, Åre-Berge 1:17 och 3:4, Kösjön 1:1, Landverk 1:3, Brattland 1:10 och 2:14, Skårrsdalen 1:1, Ottsjö 1:53, Vålådalen 1:1, Vallbo 1:1 och 1:25, Anariset 1:1, Tranris 1:1, Täveldalen 1:1, Hottö 1:1, Aumen 1:1 samt samfälligheterna Ottsjö s:8 och Brattland s:3.

Beslutet finns tillgängligt under tiden 17 maj – 7 juni hos Länsstyrelsen, Residensgränd 7, Östersund samt på webben.

Skicka eventuella synpunkter

Eventuellt överklagande skickas skriftligen till jamtland@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen Jämtlands län, 831 86 Östersund. Ange diarienummer 511-7701-2022. Eventuellt överklagande ska inkommit till Länsstyrelsen senast 7 juni 2023.

Läs beslut Pdf, 15.2 MB.

Kontakt

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss