Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om nya regler i Vålådalens naturreservat

Sjö och fjäll

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Länsstyrelsen har tagit fram beslut på nya föreskrifter för Vålådalens naturreservat. I korthet innebär det att området delas in i zoner där olika regler gäller, både i tid och rum. Allt för att värna naturmiljön, renskötselrätten och friluftslivet.

Den nya zoneringen medger att det fortfarande är tillåtet att övernatta eller slå läger på 98,5 procent av reservatets yta. Cykling tillåts på en sträcka av närmare 7 mil. Lederna delas av besökare som vandrar och cyklar. Däremot blir beträdandeförbudet vid Blanktjärn permanent, liksom beträdandeförbudet vid Pyramiderna. Detta med hänsyn till skyddsvärd natur.

Friluftslivet i området har ökat de senaste åren, med en stor mängd olika aktiviteter och tidvis högt besökstryck. Samtidigt är området viktigt för renskötseln. De nya reglerna är resultatet av att ha balanserat många olika intressen inom ramarna för lagstiftning, Länsstyrelsens uppdrag och andra givna förutsättningar.

Målsättningen med de nya reservatsreglerna är hållbarhet och bärkraft, och att lämna vidare ett unikt naturområde i balans till kommande generationer.

Vägledning – vad gäller i Vålådalens naturreservat Länk till annan webbplats.

Zonkarta för positionering i reservatet Länk till annan webbplats.

Kontakt

Annelie Johansson

Chef naturskyddsfunktionen, naturvårdsenheten

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss