Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Civilministern fick kunskap om länets möjligheter och utmaningar

Projektledare Jenny Sandström och Samverketmedarbetaren Sandra Olofsson pratar med civilminister Erik Slottner och landshövding Marita Ljung.

Civilminister Erik Slottner besökte Länsstyrelsen. På programmet stod länsinformation och ett besök på Samverket.

Civilminister Erik Slottner var positiv och engagerad vid besöket i länet.

Erik Slottner är Länsstyrelsens högste chef. Han är regeringens ansvarige för Sveriges 21 länsstyrelser.

Landshövding Marita Ljung och länsråd Susanna Löfgren gav inledningsvis en basinformation om länets förutsättningar. Det gällde bland annat befolkning, infrastruktur och det militärstrategiska läget.

– Det var viktigt att få berätta vilka förutsättningar och möjligheter vi har i länet. Vi fick fram viktiga budskap och ministern var väldigt engagerad, berättar landshövding Marita Ljung.

På Residenset deltog Östersunds kommun med Niklas Daoson, kommunstyrelsens ordförande, Effie Kourlos, kommunalråd, Anders Wennerberg kommundirektör samt Oskar Kirkbakk som är säkerhetschef. Från Strömsunds kommun kom Susanne Hansson, kommunstyrelsens ordförande och Rickard Persson som är säkerhetschef. Till höger i bild, Magnus Aspegren, regional utvecklingsdirektör på Region Jämtland Härjedalen.

– Länsstyrelsernas roll är central vad gäller främjandet av länets utveckling och Sveriges civila beredskap, säger civilminister Erik Slottner.

Berättade om länets utmaningar

Landshövdingen informerade också om myndighetens regionala uppdrag i länet och de utmaningar länet står inför. På mötet deltog också Östersunds och Strömsunds kommun.

- Kommunerna berättade om bostadsförsörjning och återuppbyggnaden av det civila försvaret. Även Region Jämtland Härjedalen var med och pratade vår samverkan vad gäller regional utveckling, berättar landshövding Marita Ljung.

Polisområdeschef David Westlin berättade för ministern om polisens värde av att vara en del av Samverket.

För att belysa just samverkan gjordes ett besök på Samverket. Det är en gemensam co-working yta där ett 20-tal myndigheter samarbetar för att tillsammans lösa just samhällsutmaningar.

Värdefullt för polisen

Civilminister Erik Slottner fick en genomgång av tankarna bakom projektet. Han informerades om de 20 medlemsorganisationerna och hur arbetet där går till. På plats fanns bland annat polisområdeschef David Westlin.

– För oss i polisen har det inneburit bra samtal med parter som vi inte annars har någon kontakt med. Då blir det lättare att förebygga brott i stället för att lösa dem. Vi har haft personal som har suttit här och arbetat, berättade han.

Positiv stämning och glada miner präglade besöket på Samverket.

Landshövdingen tog tillfället i akt och hade ett samtal med Helena Möllerman, jurist på Tillväxtverket, Sara Nilsson, kvalificerad handläggare på Arbetsförmedlingen och Marie Wiktorsson på Naturvårdsverket.

Kontakt

Maria Anstett-Rim

Ledningskoordinator

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss