Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Marita fortsätter fokusera

på länets beredskapsfrågor

– Länsstyrelsens huvuduppgift är att vara samordnande mellan aktörerna i civilförsvaret.
Det slog landshövding Marita Ljung fast när hon träffade AFF, Allmänna Försvarsföreningen.

Försvarsviljan måste öka hos jämtar och härjedalingar. Myndigheter och företag behöver stärka sitt säkerhetsskydd. Det var några av landshövdingens viktigaste budskap när AFF höll sin årsstämma i Östersund.

AFF hade årsstämma i Östersund med tillresta deltagare från hela landet. Marita Ljung hälsade välkommen till länet och berättade om Länsstyrelsens arbete.

– Vi har ett väldigt bra samarbete i länet med bland andra polisen, regionen och kommunerna. Och det är avgörande för att bygga ett bra civilförsvar.

Landshövdingens budskap:

  • Försvarsviljan måste öka hos jämtar och härjedalingar.
  • Myndigheter och företag behöver stärka sitt säkerhetsskydd.
  • Vi trampar upp gamla stigar och drar nya i återbyggnaden av civilförsvaret.
  • Varje aktör jobbar nu med att bygga sin egen Krigsorganisation i händelse av höjd beredskap eller krig.

- Länsstyrelsens huvuduppgift är att samarbeta med andra organisationer i civilförsvaret, sa landshövdingen när representanter från AFF i Sverige höll årsstämma i Östersund.

Landshövdingen gav en historisk bakgrund till tillståndet i länet och beskrev bland annat garnisons- och regementsnedläggningen.

– Det var ett trauma för länet och Östersund när det skedde men utvecklingen efteråt blev bra. Vi fick hit nya myndigheter och i dag har vi ett 40-tal statliga myndigheter som är viktiga för vår arbetsmarknad.

Militären återvänder till länet

– Nu är dessutom Försvarsmakten på väg tillbaka, sa landshövdingen och la till att Länsstyrelsens samarbete med dem är mycket bra.

Marita Ljung beskrev också den samverkan som finns inom Norra Militärregionen. Och lyfte de fördelar Jämtlands län har.

– Polisen och militären har samma geografiska indelning. I det området ingår de fyra nordligaste länen. Det innebär bland annat att vi träffar samma personer i olika sammanhang och det är värdefullt, förklarade landshövdingen.

- Vi jobbar nu i Länsstyrelsen med att identifiera och kontinuitetsplanera samhällsviktig verksamhet, sa Marita Ljung.

Fakta om Allmänna Försvarsföreningen:

  • Allmänna försvarsföreningen har i över 120 år varit ett forum för debatt om försvars- och säkerhetspolitik.
  • Det är en ideell förening och både partipolitiskt och ekonomiskt obunden.
  • Målet är att alla som är intresserade av säkerhets- och försvarsfrågor ska kunna delta och stödja en fri information och debatt.
  • Runtom i landet arrangeras seminarier, konferenser, debatter och föredrag om olika säkerhets- och försvarspolitiska teman.

Kontakt

Claes Ahlström

Kommunikatör

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss