Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länet övar för att hantera en dammolycka

Närbild av vatten som forsar utför ett vattenkraftverk.

Ett dammhaveri skulle kunna orsaka allvarliga skador i Jämtlands län. Foto: Oleg Kopyov/Mostphotos

Indalsälven är ett av Sveriges mest utbyggda vattendrag och ett dammbrott skulle medföra stora konsekvenser för länet. I slutet av april övade berörda aktörer för att kunna hantera en sådan olycka.

Övningen gick under namnet Fabian och omfattade Vattenregleringsföretagen, kraftföretagen Jämtkraft, Fortum, Statkraft och Vattenfall, Räddningstjänstförbundet Jämtland, Ragunda kommun, Östersunds kommun och Länsstyrelsen Jämtlands län.

Scenariot för övningen var att dammluckorna som reglerar vattenståndet i sjön Håckren mellan Östersund och Åre, inte kunde stängas. Risken för påverkan på bebyggelse och boende nedströms var stor.

Snabb samverkan är nyckeln

Vid ett sådant tillbud är tidig samverkan avgörande. I övningen kallade SOS Alarm berörda myndigheter, företag och kommuner till en larmkonferens. Därefter bildade Länsstyrelsen en så kallad ”anpassad stab” för att hantera händelsen.

Det gäller att så snabbt som möjligt samla alla parter för att skapa en bild av läget, berättar övningsledaren Henrik Larsson vid Länsstyrelsen Jämtlands län. Annars är det lätt att tid och resurser läggs på helt fel saker.

Senare på dagen kallade Länsstyrelsen alla parter till en samverkanskonferens där alla aktörer fick rapportera in vilka åtgärder de hade vidtagit, vilka de planerade för och eventuella samverkansbehov. Slutligen utvärderades övningen för att cementera sådant som blev rätt och slipa på det som blev fel.

Kontakt

Henrik Larsson

Handläggare krisberedskap

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss