Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu omförhandlas avtalet om STF:s stugor och stationer

Sylarnas fjällstation.

Länsstyrelsens avtal med Svenska Turistföreningen (STF) om fjällstationer och fjällstugor på statens mark tar slut 31 december 2023. Och nu diskuteras ett nytt avtal.

– Vi siktar givetvis på att omförhandlingen ska leda till ett nytt avtal. Jag har förstått att samebyarna och STF för en dialog nu, säger landshövding Marita Ljung.

Intresset för fjället är stort och det är viktigt för friluftslivet och besöksnäringen att vi har tillgängliga fjäll. Länsstyrelsen Jämtlands län har som ambition att det går att förena turism med en fungerande renskötsel på statliga renbetesmarker.

– Det blir ett nytt avtal. Innehållet i det nya avtalet, som är tänkt att träda i kraft den 1 januari 2024, diskuteras just nu mellan STF och berörda samebyar.

Länsstyrelsen har ingen aktiv roll under tiden som dialogen pågår mellan STF och samebyarna. Det pågår ett ärende på Länsstyrelsen om omförhandling av avtalet.

– Vi ska inte föregå den dialog som pågår mellan STF och samebyarna. Den måste få ha sin gång för att detta ska bli bra, säger landshövdingen.

– Vi har förhoppningar om ett bra avtal för alla parter när ärendet fortsätter att beredas hos Länsstyrelsen. Så långt har processen inte kommit än, vilket inte riktigt speglas i en del medier, säger landshövding Marita Ljung.

Avtalet har varit i stort sett detsamma sedan 2000. Att det omförhandlas nu är därför nödvändigt. Det är också en uppfattning som delas av STF.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss